Επενδύσεις: Υδατοδρόμια σε Natura 2000 με το νέο ν/σ – Αυτόματη αδειοδότηση και “πολυάδειες”

Το δρόμο για τη λειτουργία υδατοδρομίων σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 ανοίγει το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις από επιχειρήσεις στη χώρα μας που κατέθεσε την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης. 

Παράλληλα, προβλέπονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων τα οποία θα προβλέπουν την παράκαμψη κάθε λογής εμποδίων για την πραγματοποίηση έργων σε περιοχές όπως αιγιαλοί και παραλίες από μεγάλους επενδυτές, αλλά και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών δίχως απαραίτητη έγκριση από τους αρμόδιους φορείς.

Όσον αφορά στα υδατοδρόμια θα μπορούν πλέον να υλοποιούνται με ελαστικότερους περιβαλλοντικούς όρους σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Η ρύθμιση για τα υδατοδρόμια θα επιτρέψει την υλοποίηση επενδύσεων κυρίως στα νησιά του Ιονίου, ενώ διευκολύνει τη δανειοδότηση μέσω της παράκαμψης της γραφειοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για επενδύσεις σε υδροπλάνα στη χώρα μας έχει εκδηλώσει η καναδική AirseaLines, που αν και είχε επενδύσει πάνω από 25 εκατ. ευρώ και εκτελούσε πτήσεις με υδροπλάνα στη χώρα μας αν και εξαναγκάστηκε σε λουκέτο εξαιτίας της ανυπαρξίας νομοθετικού πλαισίου

Η καναδικών συμφερόντων που είχε επενδύσει έχει εκφράζει επανειλημμένα το ενδιαφέρον της να δραστηριοποιηθεί εκ νέου στην ελληνική αγορά.

Τι προβλέπεται για τις επενδύσεις στην Ελλάδα

* Οι ενδιαφερόμενοι για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις θα υποβάλλουν τους φακέλους τους στην Invest In Greece και εκείνοι που θέλουν να αναπτύξουν σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα στέλνουν τους φακέλους τους στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για να συντονίσει όλους τους φορείς προκειμένου να συλλέξει τις άδειες. Αν παρέλθουν 45 μέρες χωρίς την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε η επένδυση αυτόματα αδειοδοτείται.

* Καθιερώνεται η «πολυάδεια» αντί για την έκδοση πολλών αδειών για τις επενδύσεις.

*Παρέχονται διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής στους επενδυτές τρίτων χωρών και ιδιαίτερα σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ.

*Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων,αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, για τη διευκόλυνση των επενδυτών.

*Δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση των διατάξεων για την αξιοποίηση της περιουσίας της.

*Βελτιώνεται ο επενδυτικός νόμος και δίνεται η δυνατότητα της 100% προκαταβολής των επιδοτήσεωνκατά την έναρξη της επένδυσης, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων στις διατάξεις του θα είναι ανοικτός και οι επενδυτές θα μπορούν να αναθέτουν τα σχέδια τους για έλεγχο σε πιστοποιημένους φορείς.

Στρατηγικές Επενδύσεις

1 Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣΕ να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο γενικών γραμματέων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός της δράσης των αρμόδιων υπουργείων.

2 Διευρύνεται το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την οικονομία.

3 Διευκολύνεται το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων με την σύσταση της γενικής διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις στρατηγικών επενδύσεων η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο, ενώ η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στοχεύει με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου που διαθέτει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.

4 Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισηγείται στη διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας.

5 Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και προωθείται η αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης.

6 Για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».

7 Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

econews.gr, Ημερησία