Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευή δρόμων (Χρήσιμες πληροφορίες για Μηχανικούς - Download)


Πρόκειται για μια συλλογή πολύ χρήσιμων πληροφοριών για όσους ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή δρόμων.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία:
 • Guidelines on the Implementation of Landscape Treatment on National Road Schemes in Ireland. 1MB
 • Guidelines for the Treatment of Air Quality During the Planning and Construction of National Road Schemes (May 2011) 2MB
 • Environmental Impact Assessment of National Road Schemes - A Practical Guide 1.37 MB
 • A Guide to Landscape Treatments for National Road Schemes in Ireland 4.13 MB
 • Best Practice Guidelines for the Conservation of Bats in the Planning of National Road Schemes 991 KB
 • Guidelines for Assessment of Ecological Impacts of National Road Schemes 1.2 MB
 • Ecological Surveying Techniques for Protected Flora and Fauna 4 MB
 • Guidelines on Procedures for Assessment and Treatment of Geology, Hydrology and Hydrogeology for National Road Scheme 7 MB
 • Guidelines for the Treatment of Noise and Vibration in National Road Schemes - Revision 1, October 2004 1.23 MB
 • Guidelines for the Assessment of Architectural Heritage and National Road Schemes 1.04 MB
 • Guidelines for the Assessment of Archaeological Heritage Impact of National Road Schemes 1.27 MB
Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία και εδώ: http://www.nra.ie/Pu...ment/#d.en.3463

Πηγή: National Roads Authority - http://www.nra.ie/
Αναδημοσίευση: michanicos.gr