Πρόταση για δημιουργία μεγάλης υποδομής νανοτεχνολογίας στο ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πρόκειται να καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία μίας μεγάλης υποδομής στη Θεσσαλονίκη (Nanotechnology Hab), που θα φιλοξενεί νέες ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες γύρω από τη νανοτεχνολογία.

Η εν λόγω πρόταση φιλοδοξεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ως το μεγαλύτερο κέντρο καινοτομίας νανοτεχνολογίας της Ευρώπης, με διάφορες δράσεις και νέα ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που θα ξεκινήσουν από το 2014. 
Η υποδομή πρόκειται να αναπτυχθεί εντός του νέου κτιρίου ΚΕΔΕΚ (Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας) που αναμένεται να δημιουργήσει το ΑΠΘ και θα ενταχθεί στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2014-20), με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 22 χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου, ο επικεφαλής του, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος λειτουργίας μέχρι το 2020, αλλά και τις μέχρι σήμερα δράσεις και τα επιτεύγματα του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, για το Nanotechnology Hab ανέφερε ότι θα συμπεριλάβει το υπάρχον Δίκτυο NanoNet (με περισσότερες από 330 εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια Ελλάδας, Ευρώπης, ΗΠΑ, Ασίας), τα clusters των οργανικών υλικών και τα μεταπτυχιακά προγράμματα νανοτεχνολογίας του Εργαστηρίου, αλλά και νέες συνεργαζόμενες εταιρείες και clusters.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η ένταξη στρατηγικής νανοτεχνολογίας στις χρηματοδοτήσεις που θα λάβουν οι περιφέρειες από ευρωπαϊκά προγράμματα (περίπου 340 δισ. Ευρώ), αλλά και η ένταξη του εργαστηρίου στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020. Δύο νέες πιλοτικές μονάδες που ασχολούνται γύρω από τα τις νέες τεχνολογίες στα οργανικά ηλεκτρονικά ξεκινούν τη λειτουργία τους σε συνεργασία με φορείς και πολυεθνικές εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων στην αγορά.

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ διερευνά την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς και εταιρείες, με στόχο να επενδυθούν χρήματα από ιδιώτες στην κατεύθυνση της ερευνητικής αριστείας, στον παραγωγικό και βιομηχανικό τομέα.

Το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ

Το εργαστήριο λειτουργεί από το 1991, καθοδηγώντας την έρευνα στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία που σχετίζονται με τις Νανοτεχνολογίες (Λειτουργικά Λεπτά Υμένια και Νανοσυστημάτα, Οργανικά Ηλεκτρονικά, Νανοβιοτεχνολογία, Νανοϊατρική) και υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με μεγάλο αριθμό ερευνητικών και παραγωγικών φορέων.

Από το 2003, συντονίζει το Θεματικό Δίκτυο NanoNet, με περισσότερα από 331 μέλη από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, και εταιρείες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, προάγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές έρευνας. Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλους 15 παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού δημιούργησε την καινοτομική συστάδα HOPE-I, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, με εφαρμογές στην Ενέργεια, το Φωτισμό, τη Βιοηλεκτρονική, και τελικά προϊόντα, όπως εύκαμπτα Φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς και οθόνες Φωτισμού, εύκαμπτες Μπαταρίες, και ολοκληρωμένα προϊόντα, όπως «Έξυπνα Υφάσματα» και «Έξυπνη Συσκευασία», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο χρήσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών που αυτό δημιούργησε.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου LTFN σχετίζονται με την εκπαίδευση σε προπτυχιακό, αλλά κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στο ΔΠΜΣ στις «Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες» του ΑΠΘ και στο ΠΜΣ στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών».

Την τελευταία 10ετία οργανώνει τη «NANOTEXNOLOGY», ένα πολυγεγονός με Διεθνή Συνέδρια, Θερινά Σχολεία, Διεθνή Έκθεση) που έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο γεγονός στον τομέα του στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την αριστεία της Ελλάδας και ενδυναμώνοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα.

Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει νέες μεθόδους και συστήματα για την ανάπτυξη, σύνθεση και τον χαρακτηρισμό και έλεγχο υλικών και διατάξεων.
newsbeast.gr