Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες ενεργειακές ανατιμήσεις πανευρωπαϊκά

Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στον ενεργειακό κλάδο καταγράφει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της Κομισιόν για τον κλάδο των υπηρεσιών δικτύων.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τα προηγούμενα χρόνια το κόστος στην ενέργεια αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 20,8% τη στιγμή που η στην ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 6,3%.

Η Κομισιόν διαπιστώνει παράλληλα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης στα δίκτυα ηλεκτρισμού, ενώ στην περίπτωση του φυσικού αερίου το φαινόμενο είναι λιγότερο εμφανές.

Προβλήματα συγκέντρωσης πάντως αλλά και ενεργειακής επάρκειας σε περιόδους υψηλής ζήτησης καταγράφονται σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους, η Ελλάδα έρχεται δεύτερη, μετά τη Βρετανία, όσον αφορά τις ανατιμήσεις στις μεταφορές. Ειδικότερα, το κόστος αυξήθηκε κατά 8,7% (μέγιστη άνοδος ευρωζώνης) αντί για 2,7% άνοδο στην ευρωζώνη. Και τούτο τη στιγμή που ο γενικός δείκτη τιμών είχε μεν ταχύτερη άνοδο στην Ελλάδα (3,9% έναντι 2,6%) αλλά με ψαλίδα πολύ μικρότερη.

Στις τηλεπικοινωνίες, οι τιμές στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκαν (κατά 1,3% την περίοδο 2009-2011), όταν στην ευρωζώνη έπεσαν κατά 1%.

Παράλληλα: 

- Η Επιτροπή αναφέρει ότι γενικότερα ανά την ΕΕ υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα ανταγωνισμού, θεσμικών μεταρρυθμίσεων στους κλάδους με στόχο να μειωθούν οι τιμές και να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες. 

- Επισημαίνει ότι αυτό είναι κομβικό γιατί κατά μέσο όρο στην ΕΕ δημιουργούν το 9% της προστιθέμενης αξίας, το 6% της απασχόλησης αλλά και το 11% της δαπάνης των νοικοκυριών. Στην Ελλάδα η προστιθέμενη αξία των 3 αυτών κλάδων φτάνει στο 12%, ποσοστό από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ, ειδικά σε τηλεπικοινωνίες και μεταφορές. Η απασχόληση ωστόσο είναι χαμηλή, κάτω από το 6%. 

- Στην Ελλάδα παρατηρούνται υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης. Στον ηλεκτρισμό (ΔΕΗ) αλλά και στα τραίνα (ΟΣΕ) το φαινόμενο απαντάται και σε αρκετά άλλα κράτη. Αντιθέτως είναι λιγότερο εμφανές στο φυσικό αέριο, ενώ η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα 8 κράτη με μηδενική συμμετοχή του κράτους στις αερομεταφορές. Σύμφωνα με την μελέτη ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος του μέσου όρου της ΕΕ σε δύο τομείς: τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.

Κλάδος τηλεπικοινωνιών

Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται πτώση τζίρου καθώς οι πελάτες στρέφονται σε πιο φθηνούς τρόπους επικοινωνίας. Η πτώση όμως στην Ελλάδα την περίοδο 2009 - 2010 (που έχει η ΕΕ συγκρίσιμα στοιχεία) έφτασε στο 10% και ήταν η 2η μεγαλύτερη μετά την Λετονία ανά την ΕΕ. Το μέσο κόστος κλήσεων προσεγγίζει τον μέσο όρο της ΕΕ στην σταθερή τηλεφωνία. Η Ελλάδα έρχεται 2η από το τέλος σε επενδύσεις στον κλάδο.

Σιδηρόδρομοι

Στους σιδηροδρόμους (ΟΣΕ) παρά τα δισ. ευρώ των επενδύσεων καταγράφεται στην Ελλάδα μείωση του όγκου των υποδομών αλλά και συρρίκνωση της κίνησης τόσο των επιβατών ( από το 2,5% του συνόλου το 1996 στο 1,2% το 2010) αλλά και των εμπορευμάτων (από 2,2% σε 2% τν ίδια περίοδο). 

Λιμένες

Βαθμολογία 4,1 με άριστα το 10, δηλαδή από τις χαμηλότερες στην ΕΕ λαμβάνει η Ελλάδα για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους λιμένες. Στις θαλάσσιες μεταφορές, σε πολλούς δείκτες δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χώρα. Πάντως καταγράφονται πολύ χαμηλές επιδόσεις στις μεταφορές μεταξύ λιμένων της ΕΕ (κάτω από 100 εκατ. τόνους στην Ελλάδα έναντι πάνω από 300 σε Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλα κράτη).

Αυτοκινητόδρομοι

Εξαιρετικά χαμηλή (2,2 %) είναι και η αύξηση του μήκους αυτοκινητοδρόμων σύμφωνα με την ΕΕ παρά τις τεράστιες επενδύσεις στο κλάδο. Πολύ υψηλές παραμένουν, στο 98% του συνόλου, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές ενώ μειώθηκε – λόγω κόστους – σημαντικά το ποσοστό των επιβατικών μεταφορών στο 16,5% του συνόλου.
energypress.gr