Εκτεταμένη καύση ξύλων σε τζάκια και σόμπες έδειξαν οι μετρήσεις σε 5 πόλεις

“Με την πτώση των θερμοκρασιών από τα μέσα Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε εκτεταμένη καύση ξύλων σε τζάκια και ξυλόσομπεςμε αποτέλεσμα να σημειωθούν αρκετά επεισόδια «αιθαλομίχλης» σε πολλές πόλεις της Ελλάδας” επισημαίνει το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε ανακοίνωσή του σχετικά με την έρευνα για την αιθαλομίχλη στη χώρα μας.

Για την παρακολούθηση των επιπέδων της χειμερινής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη της συνεισφοράς διαφορετικών πηγών σε αυτά, πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 10 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2013 λεπτομερείς μετρήσεις τόσο των αιωρούμενων σωματιδίων, με εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. 

Το πείραμα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ με θέμα “Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας”. 

Μετρήσεις έγιναν στο Θησείο, στην Αγ. Παρασκευή και στην Πεντέλη για την Αθήνα (από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ”Δημόκριτος”, τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Αιγαίου), στη Θεσσαλονίκη (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), στην Πάτρα (από το Πανεπιστήμιο Πατρών), στο Ηράκλειο (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στα Ιωάννινα (από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης).

Παράλληλα έγιναν μετρήσεις και στους απομακρυσμένους σταθμού υποβάθρου “Φινοκαλιά” στο Λασίθι (από το Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στο “ΝΕΟ-Navarino Environmental Observatory” στη Μεσσηνία (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ακαδημία Αθηνών). Το πρόγραμμα συντονίσθηκε από τον Καθ. Χ. Πηλίνη (Παν. Αιγαίου) και συμμετείχαν οι ερευνητικές ομάδες ατμοσφαιρικής χημείας και φυσικής των Ε. Γερασόπουλου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Κ. Ελευθεριάδη (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”), Ν. Μιχαλόπουλου (Παν. Κρήτης και ΙΤΕ), Γ. Μπίσκου (Παν. Αιγαίου), Α. Νένε (ΙΤΕ και Georgia Tech.), Σ. Πανδή (ΙΤΕ και Παν. Πατρών) και Ν. Χατζηαναστασίου (Παν. Ιωαννίνων). Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η συντονισμένη δουλειά των επτά ερευνητικών ομάδων, με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού αιχμής, έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για τη διακύμανση εντός της ημέρας της συγκέντρωσης των σωματιδίων, τη χημική σύσταση και κατανομή μεγέθους τους, τις πηγές τους, καθώς και για τα επίπεδα και τη διακύμανση επιπρόσθετων αέριων ή/και τοξικών ρύπων. 

Με τη λήξη του πειράματος έχει διαμορφωθεί μια αρκετά σαφής εικόνα για τα ανωτέρω, ενώ αναμένεται στο επόμενο διάστημα 1-2 μηνών, οι επιπλέον εργαστηριακές χημικές αναλύσεις των δειγμάτων που συλλέχθηκαν, να φωτίσουν ακόμη περισσότερες πτυχές του προβλήματος της σωματιδιακής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο. 

Η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για τα ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες ερευνητές σε εκδήλωση στο Κεντρικό αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» την Πέμπτη 28/2/2013 στις 12 μμ.