Βουτιά 27,9% τις τιμές των κατοικιών

Συνεχής αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, υψηλό κόστος συναλλαγών με υποχρεωτικές επιβαρύνσεις κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων αλλά και συνεχιζόμενη αστάθεια του φορολογικού πλαισίου είναι πιθανότατα τα τρία σημαντικότερα εμπόδια για την ανάκαμψη της ελληνικής κτηματαγοράς, με τις τιμές των κατοικιών να έχουν παρουσιάσει κατά την περίοδο της κρίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2008 έως σήμερα, πτώση 27,9%.

Πάντως, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, από την ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων της έρευνας των κτηματομεσιτικών γραφείων και συμβούλων ακίνητης περιουσίας που διενεργήθηκε στο τέλος του γ' τριμήνου του 2012, διαφαίνεται οριακή τάση σταθεροποίησης των συνθηκών της αγοράς τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων. Αντίστοιχη τάση σταθεροποίησης διαφαίνεται και στις απαντήσεις που αφορούν τις προσδοκίες των ερωτηθέντων για τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων το επόμενο τρίμηνο.

Κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης καταγράφεται στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών προς ακίνητα μικρότερου εμβαδού, σε μεσαίου κόστους περιοχές, παλαιότερα και κυρίως μικρότερης αξίας. Σημειώνεται επίσης αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών σε μετρητά και του μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων στη συνολική χρηματοδότηση της απόκτησης ακινήτων.

Με βάση τις προσδοκίες των νοικοκυριών αλλά και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, που εντούτοις φαίνεται να μειώνεται όπως υποδηλώνουν οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, εκτιμάται ότι οι πτωτικές πιέσεις στις τιμές των ακινήτων είναι πιθανόν να συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα, με περιορισμένο ωστόσο τον κίνδυνο απότομης μεταβολής τους. Μετά τη συνεχή αποκλιμάκωση των τιμών τα τελευταία έτη, η ελληνική αγορά ακινήτων πιθανότατα δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά σημαντικής υπερτίμησης, καθώς, εκτός των άλλων, υποχώρησε σημαντικά τα τελευταία πέντε έτη ο λόγος του δείκτη τιμών των κατοικιών προς τον δείκτη των ενοικίων, ο οποίος συνήθως αξιολογείται μαζί με άλλους παράγοντες ως δείκτης αποτίμησης της αγοράς ακινήτων.

Η προοπτική ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από την υποχώρηση της αβεβαιότητας, την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τη σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων. Τέλος, καθοριστική σημασία για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων έχει επίσης η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση.
"Κέρδος"