Εξοικονόμηση ενέργειας με “έξυπνους” μετρητές σε 25 σχολεία της Αττικής – Intelen

Η Intelen, ανακοινώνει την ολοκλήρωση εγκατάστασης έξυπνων ενεργειακών μετρητών σε 25 σχολεία της Αττικής, στα πλαίσια ενός σημαντικού χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος (GEN6), σε συνεργασία με το ΙΤΥ της Πάτρας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) και την ΕΔΕΤ.

Τα 25 σχολεία συνδέθηκαν στοIntelen Building process Analyticsσύστημα, όπου σε πραγματικό χρόνο καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας των κεντρικών κτιρίων των σχολείων, διάφοροι ενεργειακοί δείκτες καθώς και κλιματικοί παράγοντες (θερμοκρασίες, βαθμοημέρες). Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα ενεργειακών επιθεωρήσεων και πολλών δεδομένων για τα κτιριακά χαρακτηριστικά των σχολείων, το σύστημα αξιολογεί ενεργειακά τα κτίρια και προτείνει σχεδόν αυτόματα παρεμβατικές ενέργειες, σενάρια και δράσεις εξοικονόμησης με ταυτόχρονη ανάλυση του ROI (Return on Investment) και πολλών άλλων επενδυτικών δεικτών.

Η λήψη απόφασης στηρίζεται στο μεικτό κτιριακό μοντέλο(efficiency standards και ανάλυση πραγματικών μετρήσεων) με ειδικούς αλγορίθμους που έχει αναπτύξει η Intelen, βάσει της τεχνογνωσίας της σε ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές big data. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί όλο τον κύκλο ζωής μιας παρεμβατικής ενέργειας ή παρόμοιας επένδυσης αλλά και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και των υλικών αλλά και των λύσεων που προτάθηκαν για αυτές τις ενέργειες, από γνωστούς εμπορικούς οίκους.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η εφαρμογή για πρώτη φορά σε τόσα πολλά σχολεία, τεχνικών game mechanics και gamification με την χρήση mobile app και κοινωνικών δικτύων για την αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς των μαθητών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και κατανόησης παρεμβατικών αλλαγών.

«Αλλάζουμε εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και προσεγγίζουμε την έννοια της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε μεγάλα κτίρια» αναφέρει ο Δρ. Μηχ. Β. Νικολόπουλος, CEO και συν-ιδρυτής της Intelen. «Μέχρι τώρα, η έννοια της εξοικονόμησης κοίταζε μόνο την οντότητα κτίριο, τις τεχνικές λύσεις και τις παρεμβατικές ενέργειες και δεν αξιολογούσε σε πραγματικό χρόνο ούτε την αποτελεσματικότητα τους, ούτε το πως αντιλαμβανόντουσαν αυτές τις υπηρεσίες οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο κτίριο. Εμείς, με το νέοversion του προϊόντος μας και την εφαρμογή του στα σχολεία σαν ένα πρώτο πιλότο, συσχετίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο με την ταυτόχρονη αξιολόγηση και αλλαγή ενεργειακών συμπεριφορών αλλά και αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών μέσα στο κτίριο. Το σύστημα έχει την δυνατότητα με την χρήση mobile apps και ειδικού engagement dashboard, να ευαισθητοποιεί τους χρήστες του κτιρίου, να τους ενημερώνει συνέχεια για το δυναμικό εξοικονόμησης του, να τους στέλνει tips αλλά και surveys για να αξιολογεί την γνώση τους, να τους δίνει αναφορές για την πορεία των ενεργειών για την εξοικονόμηση και βάσει push τεχνολογίας να τους ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τυχόν αιχμές και υπερκαταναλώσεις (behavioral Demand Response).» συμπληρώνει ο κ. Νικολόπουλος

Το τελευταίο στάδιο των υπηρεσιών είναι η χρήση crowd-funding διαδικασιών για την χρηματοδότηση και του συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείριση δεδομένων της Intelen αλλά και για την εφαρμογή παρεμβατικών ενεργειών χαμηλού και μέσου κόστους. Μέσα από αναλύσεις της Intelen, εκτιμάται ότι βάσει crowdfunding και με σωστή διαδικασία, εάν οι ίδιοι οι χρήστες ενός κτιρίου χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις του και λάβουν μέρος στα κέρδη εξοικονόμησης, τότε θα έχουν ουσιαστικά κέρδη από την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα σε ένα διάστημα 1-2 ετών.

«Το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχουμε στην Intelen, μας επιτρέπει να έχουμε πολύ μικρό κόστος και για τις εγκαταστάσεις αυτών των μετρητών αλλά και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιωτικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – ΕΚΕ για χρηματοδότηση παρόμοιων δράσεων, καθώς η απόσβεση γίνεται σε λιγότερο από ένα χρόνο.» αναφέρει και πάλι ο Β. Νικολόπουλος