Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας: Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 1 – 49 Άτομα» στις 28 Φεβρουαρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ ΔΗΜΗΤΡΑ και τη BEE Group διοργανώνουν συνάντηση των μελών του Συλλόγου, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 1 – 49 Άτομα» με θέμα την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ ΔΗΜΗΤΡΑ στην οδό Παλαιολόγου 19. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν για: 

* Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων 

* Το πρόγραμμα Κατάρτισης των εργαζομένων και ιδιοκτητών των επιχειρήσεων 

Η συμμετοχή των μελών είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των προγραμματισμένων δράσεων των επιχειρήσεων.