ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Έως 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία οριστικοποίησης των δηλώσεων Airbnb

Προθεσμία έως το τέλος του μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις που είχαν υποβάλλει το 2018 στο σχετικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί ακόμη και αν δεν είναι οι δικαιούχοι των εισπράξεων ή μέρους αυτών.

Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν διορθωθεί τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων. Για οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση και να διορθωθεί το λάθος της αρχικής δήλωσης πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο τη σωστή τιμή.

Σύμφωνα με τον οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του διαχειριστή ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο διαχειριστής ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Εν τέλει ο διαχειριστής ακινήτου έχει ικανό περιθώριο, από το τέλος κάθε έτους έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για να αποτυπώσει τις συμφωνίες του με τους λοιπούς δικαιούχους εισοδήματος, στη βάση των πραγματικών γεγονότων και στη βάση του πραγματικού επιμερισμού του εισοδήματος.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους με την οριστικοποίηση του πίνακα των συνδικαιούχων εισοδήματος από την αντίστοιχη επιλογή.

Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο διαχειριστής έχει την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί. Ειδικότερα, αν ο διαχειριστής ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.

emea.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]