ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Πως θα κινηθούν οι επενδυτές το 2019

Τις προκλήσεις στην αγορά των ακινήτων που είναι πιθανότερο να επηρεάσουν τις αποφάσεις των επενδυτών κατά τους επόμενους 12 μήνες δημοσίευσε στην τελευταία του έκθεση ο δείκτης MSCI. Η κλιματική αλλαγή ο γεωπολιτικός κίνδυνος η επίδραση της τεχνολογίας η αδιαφάνεια της αγοράς και ο κίνδυνος της επερχόμενης ύφεσης είναι οι παράγοντες που θα ορίσουν το πως θα κινηθούν τα επενδυτικά κεφάλαια το 2019

Η αλλαγή του κλίματος έχει άμεση επίδραση στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση της περιουσίας - και αντίστροφα και οι επενδυτές στην αγορά ακινήτων ενσωματώνουν όλο και περισσότερο παραμέτρους ESG (Environmental, social and governance) στις επιλογές τους,. Για παράδειγμα, τα επόμενα χρόνια, η αξία των ακίνητων περιουσιών στις παράκτιες ζώνες με υψηλό κίνδυνο πλημμυρών μπορεί να απομειώνεται σε σχέση με τις τιμές των ακινήτων σε λιγότερο επιρρεπείς στις πλημμύρες χερσαίες περιοχές.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος χαρακτηρίζει πλέον τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Brexit, το εθνικό κίνημα διαμαρτυρίας στη Γαλλία, η μεγαλύτερη αναστολή της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού στην ιστορία των ΗΠΑ και οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η τεχνολογία έχει αλλάζει θεμελιωδώς τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ακίνητα στα επιχειρηματικά μοντέλα των ενοικιαστών και, ως εκ τούτου, το μέγεθος και η φύση του χώρου που επιδιώκουν να καταλάβουν. Στο παρελθόν, το ακίνητο ήταν ένας αναμφισβήτητος χώρος παραγωγής. Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους πελάτες μόνο μέσω καταστημάτων και η τεχνολογία των επικοινωνιών περιόρισε τις δυνατότητες ευέλικτων συνθηκών εργασίας. Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε όλα αυτά. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών - ενοικιαστών επηρεάζουν τα μεγέθη το είδος των ακινήτων και τις πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούν, με σημαντικές συνέπειες στις προσδοκώμενες ταμειακές ροές από τις επενδύσεις σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται προς την αγορά των ακινήτων παρόλο που πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι οι πρόσφατες ισχυρές επιδόσεις δεν θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το 2019 καθώς ο χώρος εξακολουθεί να υπόσχεται μεγάλες και εγγυημένες αποδόσεις.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]