ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πολιτών & επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές»

Η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία παροχής συμβουλών στο κοινό, τις οποίες σήμερα παρέχουν οι νομικοί εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS) που λειτουργεί κατ' ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείται από μια ομάδα 65 ανεξάρτητων δικηγόρων οι οποίοι καλύπτουν όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και γνωρίζουν καλά τόσο την ενωσιακή νομοθεσία όσο και τις εθνικές νομοθεσίες όλων των χωρών της ΕΕ. Οι δικηγόροι αυτοί
  • σας παρέχουν δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές στη γλώσσα της επιλογής σας, μέσα σε μια εβδομάδα
  • σας εξηγούν την ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει στην περίπτωσή σας
  • σας εξηγούν πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ευρωπαϊκά σας δικαιώματα

Η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές» λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, και από το 1996 έχει παράσχει εξατομικευμένες συμβουλές σε περισσότερες από 210.000 περιπτώσεις.

anko-eunet.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]