ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Eπένδυση μαμούθ €1 δις σε υπερυπολογιστές

Tα πλάνα της για επένδυση-μαμούθ €1 δις, προκειμένου να αποκτήσει παγκόσμιο προβάδισμα στους υπερυπολογιστές που είναι αναγκαίοι για την επεξεργασία ολοένα και μεγαλύτερων όγκων data, υλοποιεί η Ευρώπη.

Mε την επένδυση, η Ένωση φιλοδοξεί να αποκτήσει μια “ψηφιακή υπεροπλία”, δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση θα προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση επί ευρωπαϊκού εδάφους δύο υπερυπολογιστών, μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο και τουλάχιστον δύο άλλων, που κατατάσσονται σήμερα στους 25 καλύτερους στον κόσμο.

H επένδυση θα γίνει μέσω μιας κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC), που μόλις συστάθηκε. Η επένδυση θα υλοποιηθεί μέσω μιας κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC), που συστάθηκε ήδη και συνεδρίασε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο, παρουσία της Επιτρόπου για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya Gabriel. Η EuroHPC, η οποία θα λάβει στις αρχές του 2019 τις πρώτες επενδυτικές αποφάσεις, είναι μια νέα νομική και χρηματοδοτική δομή θα συγκεντρώνει πόρους από 25 ευρωπαϊκές χώρες και θα αναπτύσσει υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων.

Tο οικοσύστημα των υπερυπολογιστών θεωρείται μείζονος σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία της Ε.Ε. στην οικονομία των δεδομένων, εάν ληφθεί υπόψη ότι σήμερα η ευρωπαϊκή βιομηχανία καταναλώνει πάνω από το 33% των υπερυπολογιστικών πόρων παγκοσμίως, αλλά παρέχει μόνο το 5% αυτών των πόρων. Τα μηχανήματα αυτά θα είναι διασυνδεδεμένα με τους υφιστάμενους εθνικούς υπερυπολογιστές και θα διατίθενται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, για χρήση σε περισσότερα από 800 επιστημονικά και βιομηχανικά πεδία εφαρμογών.

H Ελλάδα

H κοινή επιχείρηση EuroHPC θα παραμείνει σε λειτουργία έως το τέλος του 2026. Θα έχει προϋπολογισμό €1 δις, που θα προέρχεται κατά το ήμισυ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Πρόσθετοι πόροι αξίας άνω των €400 εκατ. θα προέλθουν από ιδιώτες εταίρους. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που έχουν, μέχρι σήμερα, δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση.

Oι δράσεις της κοινής επιχείρησης ξεκίνησαν με την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ. Η Επιτροπή πρότεινε να επενδύσει μακροπρόθεσμα €2,7 δις στην κοινή επιχείρηση με στόχο την ενίσχυση της υποδομής υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ψηφιακή Ευρώπη για το διάστημα 2021-2027, το οποίο υποβλήθηκε το Μάιο του 2018. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει τη διάθεση υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης και την ευρύτερη χρήση τους τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

“Mετά από την αρχική πρόταση της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2018, η κοινή επιχείρηση EuroHPC γίνεται πραγματικότητα, μόλις δέκα μήνες αργότερα. Η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να γίνει μία από τις τρεις πρώτες υπερυπολογιστικές δυνάμεις στον κόσμο”, σχολίασε σχετικά η Επίτροπος.

Πηγή: sepe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]