ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Αγονος ο πλειστηριασμός για πώληση βιομηχανοστασίου της ΑΛΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποίησε ότι την 31/10/2018 διεξήχθη ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του βιομηχανοστασίου της εταιρείας με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 240/11-01-2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 5.800.000 € .

Ο πλειστηριασμός κηρύχθηκε άγονος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]