ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Υποχρεωτική λειτουργία από αρχές του 2019 για την e-πολεοδομία

Tίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2019 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας

Mε την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, της "Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας” η οποία θα περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και της εφαρμογής του

Πιο συγκεκριμένα:
  • καθορίζεται η διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος,
  • ορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία, το υποχρεωτικό της συμμετοχής τους και ο τρόπος συνεργασίας τους,
  • ορίζεται το υποχρεωτικό της χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριακών εργαλείων που προκύπτουν από την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και
  • ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών του ώστε να διασφαλίζεται ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.Eως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών στους οποίους εκχωρούνται αποκλειστικά δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήματος Η ενημέρωση του Συστήματος, θα διεκπεραιώνεται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος τα στοιχεία των μελετών του χωρικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή Στην συνέχεια θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

ered.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]