ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΙΕΕΣ: Εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο: Ιανουάριος - Αύγουστος 2018

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Αύγουστο 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας για τον Αύγουστο 2018 ανήλθαν σε €2.542,8 εκατ. έναντι €2.033,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €508,9 εκατ., δηλαδή 25,0%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €4.461,9 εκατ. τον Αύγουστο 2018 έναντι €3.701,1 εκατ. τον Αύγουστο 2017, σημειώνοντας αύξηση 20,6%, δηλαδή €760,8 εκατ., έχοντας ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €251,9 εκατ., δηλαδή 15,1%.Εξετάζοντας το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018, παρατηρείται ανοδική πορεία τόσο στις εξαγωγές της χώρας όσο και στις εισαγωγές. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, οι εξαγωγές μας κατά το α’ οκτάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €21.961,3 εκατ. έναντι €18.674,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €3.286,6 εκατ., δηλαδή 17,6%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή των εισαγωγών σημείωσε αύξηση κατά €3.021,7 εκατ., δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές ανήλθαν στο ποσό των €36.509,9 εκατ. έναντι €33.488,2 εκατ. το α’ οκτάμηνο 2017. Οι ανωτέρω μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά €264,9 εκατ., δηλαδή 1,8%. Αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, οι εξαγωγές μας παρουσίασαν αύξηση κατά €1.667,3 εκατ., δηλαδή 12,9%, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά €900,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε μείωση κατά €767,1 εκατ., δηλαδή 6,1%.Η ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας κατά 17,6% για το εξεταζόμενο διάστημα οφείλεται κατά 0,3% στην ενίσχυση των πλοίων και κατά 8,7% στην αύξηση των καυσίμων και των λοιπών αγαθών αντίστοιχα. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3, τα πλοία σημείωσαν αύξηση κατά €49,1 εκατ., δηλαδή 62,9%, τα καύσιμα αύξηση κατά €1.619,3 εκατ., δηλαδή 28,1% και τα λοιπά αγαθά αύξηση κατά €1.618,1 εκατ., δηλαδή 12,6%.Αντίστοιχα, η θετική μεταβολή των εισαγωγών κατά 9,0% οφείλεται κατά 3,6% στη μείωση των εισαγωγών πλοίων και κατά 6,3% στην αύξηση των εισαγωγών καυσίμων και λοιπών αγαθών αντίστοιχα. Σε απόλυτες τιμές, οι εισαγωγές πλοίων παρουσίασαν μείωση κατά €1.222,1 εκατ., τα καύσιμα αύξηση κατά €2.121,5 εκατ., ενώ οι εισαγωγές λοιπών αγαθών σημείωσαν επίσης αύξηση κατά €2.122,3 εκατ.Η σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018 οφείλεται στην επιμέρους αύξηση των περισσότερων εξαγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των βιομηχανικών προϊόντων (€481,3 εκατ., ήτοι 15,9%), τα τρόφιμα (€283,6 εκατ., ήτοι 10,0%), τα χημικά (€260,1 εκατ., ήτοι 13,0%), τα μηχανήματα-οχήματα (€276,8 εκατ., ήτοι 16,4%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€116,3 εκατ., ήτοι 8,7%), οι πρώτες ύλες (€84,4 εκατ., ήτοι 11,4%) και τα λίπη και έλαια (€124,1 εκατ., ήτοι 34,2%). Τα ποτά και καπνά ήταν ο μοναδικός κλάδος όπου σημειώθηκε μείωση των εξαγωγών η οποία ανήλθε σε €22,4 εκατ., δηλαδή 4,6%.Η Ιταλία αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό για τις εξαγωγές της Ελλάδας με μερίδιο 10,1% ενώ ακολουθούν οι Τουρκία και Γερμανία με μερίδιο 7,1% και 6,6% αντίστοιχα για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018. Τη λίστα με τους σημαντικότερους εξαγωγικούς προορισμούς συμπληρώνουν η Κύπρος (5,7%), ο Λίβανος (4,6%), η Βουλγαρία (4,3%), οι ΗΠΑ (3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%), η Αίγυπτος (3,4%) και η Ισπανία (3,2%).Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]