ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Eurobank: Πότε θα επιστρέψουν οι καταθέσεις στο υψηλό του Σεπτεμβρίου του 2014

Με βάση τους υπάρχοντες ρυθμούς μεταβολής (0,6% κατά μέσο όρο το μήνα), απαιτούνται σχεδόν τρία χρόνια για να επιστρέψει το επίπεδο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στο υψηλό 2,3 ετών του Σεπτεμβρίου 2014, όταν είχε αγγίξει τα 164,7 δισ. ευρώ, αναφέρει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της "7 ημέρες Οικονομία".

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) διαμορφώθηκε στα €131,6 δισ. τον Αύγουστο 2018, δηλαδή σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του Απριλίου – Μαΐου 2015. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018 καταγράφηκε μηνιαία αύξηση της τάξης των €1.334,2 εκατ. με τους θεσμικούς φορείς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να συνεισφέρουν €795,4 και €538,8 εκατ. αντίστοιχα. Από τον Μάιο 2017 και έπειτα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα παρουσιάζουν ανοδική τάση. Πιο αναλυτικά, η σωρευτική αύξηση σε σύγκριση με το ιστορικό χαμηλό 15,5 ετών του Απριλίου 2017 ήταν €12,6 δισ. ή 10,6%. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατά 64,3% από τα νοικοκυριά και κατά 35,7% από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η έστω και ήπια ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα 6 τελευταία τρίμηνα (μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 1,6%), η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η σταδιακή χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων αποτελούν ερμηνευτικούς παράγοντες της προαναφερθείσας αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Στην άλλη πλευρά του ισολογισμού των εγχώριων ΝΧΙ, δηλαδή στην πλευρά του ενεργητικού, το υπόλοιπο της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο 2018 διαμορφώθηκε στα €177,0 δισ, (99,6% του ονομαστικού ΑΕΠ 2017). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018 καταγράφηκε οριακή πτώση της τάξης των -€119,4 εκατ. προερχόμενη κατά -69,1 εκατ. από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, -41,5 εκατ. από τα νοικοκυριά και -8,8 εκατ. από την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων. Εν αντιθέσει με την πορεία των καταθέσεων, το επίπεδο της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα συνεχίζει να συρρικνώνεται με τον μέσο ετήσιο ρυθμό απομόχλευσης να διαμορφώνεται στο -6,3% την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 από -5,1% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Παράλληλα, η ανοδική τάση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τους τελευταίους 16 μήνες και η συνεχής μείωση του αντίστοιχου μεγέθους της χρηματοδότησης είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς που χώριζε τις δύο μεταβλητές από -85,9 δις τον Ιούνιο 2015 στα -€45,5 δις τον Αύγουστο 2018. Η μείωση του προαναφερθέντος χρηματοδοτικού κενού αντικατοπτρίζει την πτώση του επιπέδου δανεισμού του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος από το Ευρωσύστημα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Έκτακτος Μηχανισμός Ρευστότητας).

newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]