ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Attica Bank: Ψηλότερα ο πήχης με τη νέα τιτλοποίηση

Όταν η νυν διοίκηση της Attica Bank ετοιμαζόταν να προχωρήσει στην πρώτη ανάθεση διαχείρισης για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που είχαν εν τω μεταξύ τιτλοποιηθεί, έκανε λόγο για «πρωτοποριακή συναλλαγή», η οποία θα τύγχανε αντιγραφής.

Χρειάστηκε να περάσουν 14 μήνες για να έρθει η αντιγραφή όχι από άλλη εγχώρια τράπεζα, αλλά από την ίδια την Attica. Η τράπεζα μετέφερε, προ μερικών μηνών, στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) ABS Metexelixis SA μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. ευρώ.

Μετά τη μεταφορά, η Metexelixis εξέδωσε δύο ομόλογα: ένα πρώτης εξασφάλισης (senior note) ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ και ένα μειωμένης εξασφάλισης (junior note) ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ. Αμφότερα μεταβιβάστηκαν στην τράπεζα.

Το μοντέλο που ακολουθείται, είναι ίδιο με την πρώτη τιτλοποίηση. Η Attica θα πουλήσει το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (junior note) έναντι 47 εκατ. ευρώ στο σχήμα PIMCO-Qualco και θα δώσει, ως αντάλλαγμα, στο παραπάνω σχήμα τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. ευρώ.

Από την πώληση του junior bond, η τράπεζα θα εγγράψει, άμεσα, κεφαλαιακό κέρδος 47 εκατ. ευρώ, με δεδομένο ότι το έχει αποτιμήσει με μηδενική αξία, αφού είναι πλήρως καλυμμένο από προβλέψεις.

Ως αντάλλαγμα, το σχήμα PIMCO-Qualco θα αναλάβει για κάποια χρόνια τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτέλεσαν το κάλυμμα της τιτλοποίησης, εισπράττοντας ετήσιες προμήθειες διαχείρισης και πιθανόν προμήθειες υπεραπόδοσης. Η αγορά εκτιμά ότι σε ορίζοντα μερικών ετών, το σχήμα PIMCO-Qualco θα έχει πάρει πίσω τα 47 εκατ. ευρώ, μαζί με μια ικανοποιητική απόδοση.

Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος που αναλαμβάνει, είναι μικρός καθώς θα εισπράττει τις προμήθειες διαχείρισης από τον «κουβά» της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) και όχι από την τράπεζα. Ακόμη και αν ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της BRRD για bail-in, το σχήμα PIMCO-Qualco διαθέτει «αλεξικέραυνο» καθώς οι προμήθειες διαχείρισης καταβάλλονται, κατά προτεραιότητα, σε σχέση με την κάτοχο του senior bond.

Τα οφέλη για την τράπεζα
Με το παραπάνω σχήμα, η Αττικής καταφέρνει να βρει 136 εκατ. ευρώ (47 εκατ. από το κεφαλαιακό κέρδος πώλησης του junior bond και 89 εκατ. ευρώ από τη μερική κάλυψη της αύξησης), που θα ανεβάσουν τον δείκτη Common Equity Tier I στο 15%, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, Τ. Ρουμελιώτης.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός στόχος προέβλεπε άντληση από αύξηση κεφαλαίου ποσού ως 197,97 εκατ. ευρώ, συν το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση του junior bond, ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, χωρίς η τράπεζα να αναγκαστεί να εκδώσει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης.

Τελικώς η ΑΜΚ καλύφθηκε μερικώς (σ.σ κατά 88,88 εκατ. ευρώ) ενώ η προσπάθεια ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή που θα έβαζε ως 60 εκατ. ευρώ σε νέα αύξηση, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, απέβη άκαρπη.

Επιπρόσθετα, από τη μεταβίβαση θα μειωθούν, τυπικά, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σύμφωνα πάντα με τον κ. Τ. Ρουμελιώτη, από το 37% στο 20% καθώς η Metexelixis δεν ελέγχεται από την τράπεζα, ούτε έχει παρασχεθεί εκ μέρους της κάποια εγγύηση. Το σταθμισμένο, όμως, ενεργητικό της δεν θα μειωθεί ισόποσα καθώς ο εποπτικός χειρισμός είναι διαφορετικός από τον λογιστικό.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για την τράπεζα; Tα έσοδα του SPV να μην είναι αρκετά, μετά την αφαίρεση των προμηθειών διαχείρισης, ώστε να αποπληρωθεί το senior note ομόλογο που κατέχει. Σε περίπτωση εμφάνισης υστέρησης ως προς τους ετήσιους στόχους ανάκτησης, η τράπεζα θα πρέπει να σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

Με την τελευταία τιτλοποίηση, μάλιστα, το στοίχημα που αναλαμβάνει η Attica είναι μεγαλύτερο καθώς θα πρέπει να εισπράξει από τη Metexelixis τουλάχιστον 343 εκατ. ευρώ, που αποτελούν το 49% του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων για να μη χάσει λεφτά.

euro2day.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]