ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Alpha: Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία

Η κρίση της τουρκικής λίρας σε συνδυασμό με τα ερωτηματικά γύρω από τη δημοσιονομική σύνεση της νέας ιταλικής κυβερνήσεως έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων, τονίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για τις οικονομικές εξελίξεις.

Οι αναλυτές της τράπεζας προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη αφενός τη διατήρηση της ελληνικής οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και αφετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα σε ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική αγορά εργασίας, αλλά όπως σημειώνει η Alpha Bank, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας παραμένει υψηλό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, το ποσοστό απασχολήσεως (δηλαδή το τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που εργάζεται) διατηρεί ανοδική τάση από το 2013, ωστόσο, διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Το χαμηλό ποσοστό απασχολήσεως περιορίζει τον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας, με σημαντικές επιπτώσεις στο δυνητικό προϊόν της χώρας, δεδομένου και της παράλληλης συρρικνώσεως των επενδύσεων κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσεως.

Η περαιτέρω ενίσχυση της απασχολήσεως και η αύξηση του ποσοστού απασχολήσεως, ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευθεί από την ενίσχυση των θέσεων πλήρης απασχολήσεως, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως της οικονομίας.

Ωστόσο όπως σημειώνει η τράπεζα, τροχοπέδη στην επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως της οικονομίας σε μακροχρόνιο ορίζοντα μπορεί να αποτελέσουν οι δημογραφικές εξελίξεις που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί για την χώρα, κυρίως ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα τη δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι μεγάλης σημασίας ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία για επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πρωτογενών πλεονασμάτων σε ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα. Η δυνατότητα μακροχρόνιας αναπτύξεως επιβαρύνεται σημαντικά από τις δημογραφικές προβλέψεις για την χώρα, καθώς και από την χαμηλή παραγωγικότητα.

Συνεπώς, η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθεί τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας όσο και το εργατικό δυναμικό με την επιστροφή από το εξωτερικό υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που μετακινήθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως.

newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]