ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ακτοπλοΐα: Κίνδυνος χρεοκοπιών λόγω χαμηλής ρευστότητας και έλλειψης κεφαλαίων

Του Μηνά Τσαμόπουλου

«Παρά το γεγονός της σημαντικής διόρθωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων η χαμηλή ρευστότητα σε συνδυασμό με τις αδυναμίες εξεύρεσης κεφαλαίων αποτελούν τους κύριους κινδύνους που συντηρούν τον κίνδυνο χρεωκοπίας στην ελληνική ακτοπλοΐα». Πρόκειται για το συμπέρασμα της ετήσιας μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία οικονομικών συμβούλων για τη ναυτιλία, η XRTC. Oι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ειδικότερα επισημαίνει:

«Η ΑΝΕΚ αν και εμφανίζει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2016 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση. Οι εταιρίες πρέπει να συνεχίσουν τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ και χρόνια για να εισέλθουν σε ομαλή και αναπτυξιακή πορεία.

Οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά -10% σε σχέση με το 2016. Εξετάζοντας τις εταιρίες ξεχωριστά, η HSW παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση των συνολικών δανειακών της υποχρεώσεων κατά -18%, με τις ANEK LINES και MINOAN LINES να ακολουθούν με μείωση -10% και τον όμιλο ATTICA με -7%».

Αναλυτικά το σύνολο των δανείων της κάθε εταιρείας, σύμφωνα με τη μελέτη εξελίχτηκε ως εξής:

· Η HSW συνεχίζει να εξυπηρετεί τον τραπεζικό δανεισμό της σύμφωνα με το πρόγραμμα δανειακής αναχρηματοδότησης που επιτεύχθηκε το 2015. Μείωσε ακόμα περισσότερο τον δανεισμό της μέσω εκτάκτων χρεολυσίων λόγω πωλήσεων πλοίων. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2017 η εταιρεία κατέβαλε προπληρωμή ύψους 19 εκ.ευρώ στις δανείστριες τράπεζες για μελλοντικά χρεολύσια (2017 – 2022) που προήλθαν από το προϊόν της πώλησης του «Highspeed 6» μειώνοντας έτσι περαιτέρω σημαντικά τον συνολικό δανεισμό της. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία συνολικά αποπλήρωσε δανεισμό ύψους 24,9 εκ. μέσα στο 2017. Έτσι έχει επιτύχει και μείωση των μελλοντικών τοκοχρεωλυσίων, απελευθερώνοντας μελλοντική ρευστότητα για την εταιρία.

· Η ATTICA έχει προβεί στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΑΤΤΜΟ»), το οποίο κατόπιν της αρχικής του κάλυψης επαναγοράστηκε στο σύνολό του από την ATTICA έναντι τιμήματος ίσου με την συνολική ονομαστική αξία των ομολογιών, προκειμένου αυτές οι μετατρέψιμες ομολογίες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ATTICA, να είναι διαθέσιμες προς ανταλλαγή με τις ομολογίες BSAO (Blue Star Ferries, έκδοση Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου («BSΑΟ»). Σε επίπεδο Ομίλου, το BSΑΟ και ΑΤΤΜΟ, λειτουργούν συμπληρωματικά, μιας και οι κάτοχοι των ομολογιών μπορούν είτε να επιλέξουν να διακρατήσουν τις ομολογίες και να λάβουν μετρητά από τον Όμιλο (μέσω της BSF) στη λήξη τους, είτε να τις μετατρέψουν (μέσω ανταλλαγής των BSAO με ΑΤΤΜΟ) σε μετοχές της ATTICA.

· Η τράπεζα Πειραιώς (με συνασπισμό τραπεζών) ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του χρέους της ΑΝΕΚ με έκδοση ομολογιακού δανείου 219,9εκ. (τμήμα του οποίου που ανέρχεται σε 22,0εκ. είναι μετατρέψιμο υπό προϋποθέσεις). Έτσι πέραν του 24,18% η Πειραιώς εν δυνάμει κατέχει και άλλο ποσοστό της εταιρίας. Από αυτήν την αναδιάρθρωση προέκυψε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού €15,5εκ. για την ANEK.

· Οι MINOAN LINES την 8/3/2018 ολοκλήρωσαν την πώληση του πλοίου Μ/V Cruise Bonaria της θυγατρικής εταιρείας Minoan Italia S.p.A. στην εταιρεία Grimaldi Euromed S.p.A., στην οποία το εν λόγω πλοίο είχε εκναυλωθεί από τον Ιανουάριο του 2018. Το συνολικό καθαρό τίμημα της πώλησης του πλοίου ανήλθε σε €70εκ. Το τίμημα αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την αποπληρωμή αντίστοιχου τμήματος του ομολογιακού δανείου.

· Οι MINOAN LINES ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, προχώρησε σε προπληρωμή του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της. Συγκεκριμένα, η εταιρία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου ποσού €48εκ., στο οποίο συμμετείχαν 4 Ελληνικές και 5 ξένες τράπεζες.

Οι όμιλοι ATTICA και ΑΝΕΚ LINES να έχουν το μεγαλύτερο δανεισμό».

Η σταθερή απομάκρυνση των τραπεζών από τον κλάδο οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως:

· Η Ελληνική ακτοπλοΐα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους κινδύνους που απορρέουν από την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας (Greek Risk).

· H ζήτηση εσωτερικού δείχνει μία μείωση που είναι σε στοίχιση με τη μείωση του ΑΕΠ.

· Οι ξένοι τραπεζικοί υποστηρικτές του κλάδου έχουν διακόψει κάθε είδους δανεισμού που έχει σχέση με την Ελληνική οικονομία

«Η ομαλή λειτουργία του κλάδου απαιτεί την υποστήριξη των τραπεζών προς αυτόν. Ειδικότερα οι Ελληνικές τράπεζες παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον χρήζουν να συνεχίσουν την στήριξή τους με σκοπό η Ελληνική ακτοπλοΐα να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας» επισημαίνεται στη μελέτη της XRTC.

newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]