ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

«Fintech» εταιρίες: Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Στις 15 Μαρτίου 2018, η EBA δημοσίευσε «Οδικό Χάρτη» (“Roadmap”) για τις “fintech” εταιρίες. Ο Οδικός Χάρτης περιγράφει τις προτεραιότητες της ΕΒΑ για τα έτη 2018 και 2019 και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Οι εν λόγω προτεραιότητές, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- την παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων, ιδίως σε ότι αφορά το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας των “fintech” εταιρειών,

- την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του «περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”),

- την παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την ανάλυση του αντικτύπου στα επιχειρηματικά μοντέλα των “fintech” εταιρειών,

- την προώθηση βέλτιστων εποπτικών πρακτικών για την αξιολόγηση της ασφάλειας στον «κυβερνοχώρο» (“cybersecurity”), και

- τη διευθέτηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των ως άνω προτεραιοτήτων, η EBA αναμένεται να αξιοποιήσει το νέο εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (“fintech knowledge lab”) που θα εγκαθιδρύσει προς το σκοπό αυτό.

Διαβάστε παρακάτω τον "Οδικό Χάρτη":
   
Πηγή: taxheaven.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]