ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών αποτελεί καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

του Γιώργου Στεφανόπουλου *

H παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται ταχύτατα με καταλύτη τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες αναμένεται να αναδείξουν ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το πρότυπο αυτό αναμένεται να επηρεάσει ριζικά όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και τη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολυμέτωπη πρόκληση: να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να πρωταγωνιστήσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη νέα ψηφιακή εποχή.

Γιατί η Ελλάδα μόνο οφέλη μπορεί να έχει από μια έγκαιρη ψηφιακή σύγκλιση με την ΕΕ. Σε αντιδιαστολή, o κίνδυνος να καθηλωθεί η χώρα μόνιμα σε ουραγό ανάπτυξης και να καταδικαστούν πολλοί κλάδοι της οικονομίας σε μαρασμό, καθώς θα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά ιδιαίτερα πιθανός.

Ήδη είμαστε ένας από τους ψηφιακούς ουραγούς της Ευρώπης. Όμως, η Ελλάδα δεν πρέπει να συνεχίσει να παραμένει στα μετόπισθεν αυτών των μετασχηματισμών. Γιατί ο κλάδος των ψηφιακών επικοινωνιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ψηφιακή ανάπτυξη, δημιουργώντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ψηφιακή εποχή.

Στην τελευταία μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Οι Κινητές Επικοινωνίες και η Κινητή Ευρυζωνικότητα ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», εξετάζονται δύο σενάρια για την εξέλιξη της διείσδυσης mobile broadband και δεδομένων στην Ελλάδα έως το 2021 και τη συνεπαγόμενη επίδραση στην οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί κατά 2,05% (€3,06 δισ.) και τα δημόσια έσοδα κατά €1,62 δισ. έως το 2021, εάν η Ελλάδα συγκλίνει πλήρως με την Ευρώπη στη διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας και τη χρήση δεδομένων, με παράλληλη επικράτηση ενός ευνοϊκού επενδυτικού πλαισίου. Αντίθετα, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, αν διατηρηθεί το υφιστάμενο περιβάλλον και η απόκλιση από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η επιπρόσθετη συμβολή των Κινητών Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία θα περιοριστεί στο 1,25% του ΑΕΠ (€ 2.82 δις. και €992,9 εκατ. δημόσια έσοδα έως το 2021).

Προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη έκβαση είναι η υιοθέτηση μιας δέσμης πολιτικών, όπως α) η απλοποίηση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των υφιστάμενων και νέων σταθμών βάσης β) Η απόδοση φασματικών περιοχών, έτοιμων προς χρήση γ) η αναθεώρηση τελών συχνοτήτων και του κόστους αδειοδότησης των σταθμών βάσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των επενδύσεων δ) Η εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων φορέων και πολιτών για τη σημασία των υποδομών, των υπηρεσιών και της ψηφιακής τεχνολογίας ε) Θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση καινοτόμων κινητών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση

Η Πολιτεία, ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες, έχει κάνει κάποια πρώτα σημαντικά βήματα, απαιτείται όμως η συνέχιση και επιτάχυνση των κινήσεων και διαρθρωτικών παρεμβάσεων, με μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ξεκάθαρη πολιτική.


* Ο Γιώργος Στεφανόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]