ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ποιες επιχειρήσεις και πότε πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική γνωστοποίηση;

 
Με τη δημοσίευση του Νόμου 4442/2016 ξεκίνησε μια νέα εποχή στην αδειοδότηση λειτουργίας πολλών κατηγοριών επιχειρήσεων. Η διαδικασία θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο ορθολογική και ταχύτερη παρά απλοποιημένη, όπως λανθασμένα ακούγεται δημιουργώντας επικίνδυνες παρερμηνείες.

Η διαδικασία Γνωστοποίησης όπως λέγεται ο νέος τρόπος αδειοδότησης, γίνεται μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος Notifybusiness.gov.gr και αφορά τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
  • Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Τα θέατρα και τους κινηματογράφους
  • Τις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών με ΚΑΔ 10 και 11 καθώς και τις δραστηριότητες συσκευασίας με ΚΑΔ 82.92 στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά
  • Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής - Logistics
  • Τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, επαύλεις, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα κ.λπ.)

Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά παραμένουν ως επί τω πλείστων ίδια με το παλαιό καθεστώς. Ως εκ τούτου, οι επιχειρηματίες δεν παύουν να υποχρεούνται για τις ενέργειες και την εξασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων που πρόκειται να ιδρύσουν. Οφείλουν λοιπόν, να τηρούν στις εγκαταστάσεις τους ενημερωμένο φάκελο με όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης, το μέγεθός της και τα προϊόντα που εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή / και μεταποιούν. Η Γνωστοποίηση λειτουργίας γίνεται μόνο όταν έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η επιχείρηση μπορεί πλέον άμεσα να ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παλαιό καθεστώς, και αυτό χρίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι ότι οι επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται μέσω Γνωστοποίησης, ξεκινούν τη λειτουργία τους άνευ ή με εν μέρει έλεγχο ή αυτοψία από την αδειοδοτούσα ή άλλη Αρχή.

Αυτό, εκτός από βελτίωση και ταχύτητα αποτελεί ταυτόχρονα και μεγάλο κίνδυνο, καθώς η έλλειψη ελεγκτικής διαδικασίας πριν την έναρξη λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά σφάλματα, εκούσια ή μη, που μπορούν να αποβούν καταστροφικά για μια επιχείρηση, επιφέροντας σοβαρές κυρώσεις, πρόστιμα, ακόμη και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους σε μεταγενέστερο έλεγχο.


Τι ισχύει για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Η νέα νομοθεσία δεν αφορά μόνο τις νέες επιχειρήσεις, αλλά και τις υφιστάμενες, οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας με παλαιότερο καθεστώς. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο νέο καθεστώς όσο δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην επιχείρηση.

Όμως, εφόσον πρόκειται να γίνει κάποια μεταβολή (επέκταση, αύξηση ισχύος, αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή δραστηριότητας, μεταβίβαση επιχείρησης κ.λπ.) η επιχείρηση οφείλει άμεσα να προβεί σε γνωστοποίηση της μεταβολής αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία και να τηρεί φάκελο δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, όπως περιγράφονται στις επιμέρους υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν σήμερα (π.χ. πιστοποιητικό πυροπροστασίας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Άδεια Κτηνιατρικής, έγκριση εισόδου-εξόδου κ.λπ.).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Μηχανικούς της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ®.
ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ®
Ανδρεοπούλου 15, 1ος όροφος
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310841656 | E-mail: info@ergon-consultants.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]