ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Μέσω τραπεζών κυρίως οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων

Σε βασικό κανάλι προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων αναδεικνύεται το τραπεζικό δίκτυο μετά και τη συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin Financial Services, καθώς και την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΝΝ Hellas, που υπεγράφη στα τέλη Αυγούστου.

Μέσα από το τραπεζικό δίκτυο διοχετεύεται ήδη το 36% των συνολικών εργασιών του ασφαλιστικού κλάδου με έμφαση στις ατομικές ασφαλίσεις, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 41%. Μετά τις σχετικές συμφωνίες που ενσωματώνουν υψηλούς παραγωγικούς στόχους, το μερίδιο των τραπεζοασφαλίσεων (bancassurance) εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη συμβολή του τραπεζικού δικτύου στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. Να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων και δη προϊόντων αποταμίευσης αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης εργασιών και για τις ίδιες τις τράπεζες, στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων που προκαλεί η μείωση της ζήτησης για δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία της Exin και της ΕΤΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πώλησης της εταιρείας και προβλέπει 10ετή συνεργασία στον τομέα του bancassurance, με δυνατότητα ανανέωσης για 5 επιπλέον χρόνια. Την ανανέωση για 10 χρόνια με περαιτέρω δυνατότητα 5ετούς συμφώνησαν, επίσης, η τράπεζα Πειραιώς και η NN Hellas, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους που είχε ξεκινήσει το 2007. Εχει προηγηθεί ανάλογη συμφωνία για 15ετή συνεργασία μεταξύ της Eurobank και της Fairfax, στο πλαίσιο της πώλησης της ERB Eurolife στον καναδικό όμιλο.

Στη συμφωνία μεταξύ ΕΤΕ και Exin υπάρχει αναλυτική καταγραφή των ετησίων στόχων ανά κλάδο με έμφαση στις ασφαλίσεις ζωής και περιουσίας, που ούτως ή άλλως αποτελούν από τους κλάδους με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών. Οι πωλήσεις των προγραμμάτων ζωής εφάπαξ καταβολών προβλέπεται να φτάσουν τα 80 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και των προγραμμάτων περιοδικών καταβολών τα 19 εκατ. ευρώ. Η διατήρηση από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας του 25% της Εθνικής Ασφαλιστικής συνιστά κίνητρο για την ενεργοποίηση του δικτύου των καταστημάτων προς την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, που ανεβάζουν το παραγωγικό αποτέλεσμα στα 86 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο, με σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο ώστε να φτάσουν στα 138 εκατ. ευρώ το πέμπτο έτος.

Η Eurolife αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους που έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της ανάπτυξής του στο τραπεζικό δίκτυο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται το 60% των ασφαλιστικών εργασιών. Η διατήρηση από τη Eurobank του 20% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου συνιστά κυρίως εχέγγυο για την υψηλή συμμετοχή του τραπεζικού δικτύου στο παραγωγικό αποτέλεσμα, που αποτελεί βασικό μοχλό για την πώληση προϊόντων συσσώρευσης κεφαλαίου, όπως τα επενδυτικά προϊόντα εφάπαξ ή περιοδικών καταβολών. Η Τράπεζα Πειραιώς, με τη σειρά της, στοχεύει σε υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα μέσα από την επέκταση της συνεργασίας με την NN Hellas για την αποκλειστική πώληση προϊόντων ζωής και υγείας. Να σημειωθεί ότι πέρυσι η παραγωγή ασφαλίστρων μέσω του ασφαλιστικού δικτύου αυξήθηκε κατά 29,3%, ενώ η παραγωγή μέσω του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου αυξήθηκε κατά 72,2%, καθιστώντας το δίκτυο της τράπεζας Πειραιώς ως ένα από τα βασικότερα κανάλια διανομής για τον ολλανδικό ασφαλιστικό όμιλο της NN. Ο ενισχυμένος ρόλος των τραπεζών στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων αποταμίευσης ευνοείται και από τη συγκυρία και δη τη μείωση των αποδόσεων στις καταθέσεις, αλλά και την τάση αποστροφής του κινδύνου από μεγάλη μερίδα καταθετών. Η αβεβαιότητα στον τραπεζικό κλάδο δημιούργησε το έδαφος για τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην αποταμίευση κυρίως μέσω επενδυτικών προγραμμάτων.kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                               

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]