ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ και ΕΤΕΑΝ

Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προχώρησαν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει δύο πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούσαν πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που συναλλάσσονται με το ΕΤΕΑΝ, δηλαδή τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους παροχής των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα φυσικά πρόσωπα.

«Οι στόχοι αυτοί», σημειώνεται, «επιτυγχάνονται με τη σύνδεση με έναν πολύ θετικό και παραγωγικό τρόπο των επιχειρήσεων με τα οικονομικά τους στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται όχι για φορολογικούς σκοπούς, αλλά αντιθέτως για την ένταξη τους σε προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και δράσεις χρηματοδοτήσεων» και προστίθεται πως «η συνεργασία αυτή θα επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αφού η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει ως συνέπεια τη μείωση/εξοικονόμηση του χρόνου που καταναλώνεται σε ανταλλαγή εγγράφων, μαγνητικών μέσων και μηνυμάτων.

Η μείωση του χρόνου και του κόστους επιβεβαίωσης και διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας τους, αναμένεται, εκτός από οικονομικό όφελος, να οδηγήσει και σε αύξηση του πλήθους αιτήσεων, που αφορούν στη συμμετοχή επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ».
 
ered.gr

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]