ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Απλουστεύεται η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ

Μόνο στις απολύτως απαραίτητες πράξεις θα περιορισθεί ο έλεγχος των περιφερειών στα έγγραφα των επιχειρήσεων που σήμερα υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν αναρτηθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναρτήσεων στο ΓΕΜΗ, περιορίζοντας το φαινόμενο των πολύμηνων καθυστερήσεων που υπάρχουν σήμερα.

Oι σχετικές αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης και κωδικοποίησης των νόμων 2190/1920 και 3190/1955 περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντιστοίχως, η οποία αναμένεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017. Σήμερα, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, όλες οι εταιρικές πράξεις, από ισολογισμούς και μεταβολές στα διοικητικά συμβούλια μέχρι τροποποιήσεις καταστατικών και αλλαγή εκπροσώπησης, πριν δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ, πρέπει να εγκρίνονται από τις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις Α.Ε. και ΕΠΕ.

Ακόμη και εάν η διαδικασία ολοκληρώνεται εγκαίρως από τις υπηρεσίες των περιφερειών, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, ειδικά στην Αττική, όπου μπορεί να υπάρξει εμπλοκή στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων λόγω του όγκου των πράξεων που καλούνται να διαχειρισθούν


kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]