ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Τράπεζες: Ανταλλαγή προνομιούχων μετοχών με CoCos!

Tη δυνατότητα στις τράπεζες να διατηρήσουν αλώβητα τα εποπτικά τους κεφάλαια ανταλλάσσοντας τις προνομιούχες μετοχές του νόμου Αλογοσκούφη (3723/2008) με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) παρέχει τροπολογία ,που κατέθεσε σήμερα το βράδυ στη Βουλή η κυβέρνηση.

Με την τροπολογία οι τράπεζες, που συνεχίζουν να διαθέτουν προνομιούχες μετοχές (Eurobank, Αττικής), μπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους, είτε με μετρητά, είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας ΙΙ (ομόλογα) ίσης αξίας, είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων.

Με τις υφιστάμενες διατάξεις οι τράπεζες μπορούσαν μόνο να εξοφλήσουν τα κεφάλαια που έλαβαν από το Δημόσιο, με αντάλλαγμα την έκδοση υπέρ του προνομιούχων μετοχών, όπως έπραξαν στο παρελθόν Alpha Bank και Πειραιώς.

Εφόσον η τροπολογία ψηφισθεί οι τράπεζες θα μπορούν, πλέον, να εκδίδουν ομόλογα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το τελευταίο θα αποκτά τις ομολογίες και θα προχωρά στην ακύρωση ίσης ονομαστικής αξίας προνομιούχων μετοχών. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή θα έχει την έγκριση της εποπτικής αρχής.

Η τροπολογία ορίζει ότι τα ομόλογα θα πρέπει να μετατρέπονται υπό συγκεκριμένες αιρέσεις σε μετοχές (CoCos), πληρώντας τις απαιτήσεις του άρθρου 63 της οδηγίας προληπτικής εποπτείας. Το Δημόσιο ως κάτοχος θα λαμβάνει ετήσια απόδοση (κουπόνι) το οποίο θα καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση.

Το ύψος του υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο απόδοσης του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου 2017, αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%.

Οι προνομιούχες μετοχές, που έχουν εκδώσει οι τράπεζες παύουν να υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2018 στα βασικά εποπτικά κεφάλαια. Στον αντίποδα, τα CoCos θα συνυπολογίζονται κανονικά στα εποπτικά κεφάλαια. Επομένως, αν μια από τις Eurobank και Attica Bank επιλέξει την ανταλλαγή προνομιούχων μετοχών με CoCos θα διατηρήσει άθικτα τα εποπτικά της κεφάλαια.

Το Δημόσιο από την πλευρά του θα έχει σειρά ωφελημάτων, εφόσον προχωρήσει η ανταλλαγή. Κατ αρχήν θα εισπράττει ετήσια απόδοση, η οποία δεν θα εξαρτάται, όπως συμβαίνει με τις προνομιούχες μετοχές, από την κερδοφορία ή το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος.

Επιπρόσθετα, θα βελτιωθεί σημαντικά η κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος, σε σχέση με αυτή που έχει ως κάτοχος προνομιούχων μετοχών. Τα εν λόγω ομόλογα θα είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύσιμα γεγονός που επιτρέπει στο Δημόσιο την καλύτερη αξιοποίησή τους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Τα δε συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν εφόσον είναι ευνοικές οι συνθήκες της αγοράς να αποπληρώσουν τα ομόλογα με κεφάλαια που θα αντλήσουν από ιδιώτες επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής έχει δηλώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 130 εκατ. ευρώ, υπέρ στρατηγικού επενδυτή, προκειμένου να υποκαταστήσει την απώλεια ύψους 100 εκατ. ευρώ η οποία θα προκληθεί από το γεγονός ότι δεν προσμετρούνται από 1/1/2018 οι προνομιούχες μετοχές στα εποπτικά κεφάλαια.

Η Eurobank από την πλευρά της δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, σημειώνοντας όσες φορές ρωτήθηκε από τους αναλυτές, ότι είναι σε επικοινωνία με τις αρχές για την υποκατάσταση σε επίπεδο εποπτικών κεφαλαίων της απώλειας από τις προνομιούχες μετοχές (950 εκατ.). Είναι επομένως πιθανόν να κάνει χρήση της τροπολογίας εφόσον ψηφισθεί.kerdos.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                              

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]