ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών καταλυμάτων

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων  και επιχειρήσεων και η ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί σας παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά.Το νέο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συγκεκριμένων κωδικών δραστηριότητας τουρισμού.


Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται από την Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Νεοσύστατες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.


Προϋποθέσεις συμμετοχής ανά κατηγορία

1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1.1 Ξενοδοχεία:
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 αστέρων και άνω
 • Δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

1.2 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3 αστέρων και άνω

2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

2.1 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: 3

2.2 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιών και άνω
 • Δυναμικότητα 12 κλινών και άνω


Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)


Ποσοστό επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξηθεί κατά:
 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

80.000€ έως 400.000€


Περίοδος υποβολής αιτήσεων

18/12/2023 έως 29/2/2024
Σχετικά με την ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί:

Η ERGON έχοντας πολυετή εμπειρία στα κτιριακά έργα, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει όλο το εύρος των υπηρεσιών μηχανικού για τους επενδυτές, από τον σχεδιασμό έως και την τελική υλοποίηση του έργου.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους επενδυτές είναι οι εξής:

 • Προετοιμασία τεχνικού φακέλου:
Αρχιτεκτονικά προσχέδια, βεβαίωση χρήσης γης και κατάρτιση προϋπολογισμού έργου


 • Μελέτες, Επίβλεψη και Οικοδομική Άδεια:

Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών όπως αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη στατικών, τοπογραφικό, μελέτες ηλεκτρομηχανολογιών εγκαταστάσεων κλπ, καθώς και έκδοση της οικοδομικής άδειας και επίβλεψη έργου


 • Κατασκευή και διαχείριση έργου:

Ολοκληρωμένη ανάληψη της κατασκευής με τεχνικά συνεργεία, υπεργολάβους και προμηθευτές της επιλογής μας, με πλήρη επιστασία, συντονισμό και διαχείριση του έργου (παραλαβή υλικών, χρονοδιάγραμμα έργου, τιμολόγια προμηθευτών κλπ)


 • Κατάταξη και Άδεια Λειτουργίας:

Κατάταξη του καταλύματος στις κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών και έκδοση της Άδειας  / Γνωστοποίησης Λειτουργίας του καταλύματοςΣτόχος μας να προσδίδουμε στην επένδυσή σας προστιθέμενη αξία με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όποιο ρόλο μας αναθέτετε.  Για να κλείσετε ραντεβού με έναν μηχανικό μας 
καλέστε στο  
 
2310 841 656