Η τελευταία αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, σε αριθμούςΕξαιρετικά ενισχυμένη παρουσιάστηκε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, τόσο σε επίπεδο οικοδομικών αδειών αλλά και ακόμα περισσότερο σε όγκο και επιφάνεια.


Μην χάνετε σημαντικές εξελίξεις
Κάντε εγγραφή στο Newsletter της ERGON με ένα κλικ
είναι δωρεάν, χωρίς χρήση cookies, χωρίς κουραστικές διαφημίσεις
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.519 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 679.882 m2 επιφάνειας και 3.334.004 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 32,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν σε 2.494 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 671.301 m2 επιφάνειας και 3.271.738 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 33,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.581 m2 επιφάνειας και 62.266 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 είναι 1,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2022 έως τον Δεκέμβριο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 25.165 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.560.898 m2 επιφάνειας και 25.139.489 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 4,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 2,4%.

Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εδώ