Το νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου από ψηλά (Video Drone)

Λήψεις από την πρόσφατη επίσκεψη μηχανικών
Ξενάγηση στο εργοτάξιο του νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου στους Μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης από τον συντονιστή των κατασκευών και εργοταξιάρχη του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου.


Η εγγραφή έγινε κατά την επίσκεψη της τρίτης Ομάδας μηχανικών του ΤΕΕ ΤΑΚ.

Η ξενάγηση αρχίζει στην αποθήκη του εργοταξίου και γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου τους χώρους του και θέματα αφορούν την κατασκευή του όπως η σύνδεση με τον ΒΟΑΚ, τα αντιπλημμυρικά έργα του αεροδρομίου, το αποχετευτικό δίκτυο, τον βιολογικό καθαρισμό και την διάθεση του νερού, την μεταφορά των καυσίμων, την αντισεισμικότητα του κτηρίου και του διαδρόμου καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως η πιστοποίηση LEED του termianl.Στην συνέχεια γίνεται μια περιήγηση στους χώρους του εργοταξίου όπου γίνεται τεχνική αναφορά στα έως τώρα έργα αλλά και σε αυτά που ακολουθούν.

Evangelos Mpikakis
maleviziotis.gr