Η νέα αύξηση τιμών των υλικών κατασκευής με αριθμούς (Συγκριτικοί πίνακες)Νέα αύξηση κατέγραψε ο επίσημος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο σε επίπεδο μήνα, όσο και σε επίπεδο έτους.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021 παρουσίασε αύξηση 11,4%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020 (Πίνακας 1).

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021 (Πίνακας 2).

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων (Πίνακας 3).
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2021

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021 παρουσίασε αύξηση 11,4% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:


Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,1% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:


Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ