Σε δημοπράτηση κτιριακά έργα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Σε δημοπράτηση είναι τα έργα για την αναβάθμιση του κτιρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 9.6 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7.5 εκατ. ευρώ)και χρηματοδοτείται το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) “Δυτική Μακεδονία 2014-2020“.

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 2 Απριλίου και στις 8 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη, ενώ η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 30 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.


Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, ενώ λαμβάνεται μέριμνα μέσω των απαραίτητων παρεμβάσεων, για όλα τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Αναβαθμίζονται όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Επίσης, περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού συνόλου. Με την υλοποίηση της πράξης, αναβαθμίζονται αισθητά οι κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, όσον αφορά στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα. Αξιοποιούνται στο μέγιστο οι υφιστάμενες υποδομές και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις παροχής υψηλού επιπέδου σπουδών στους φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα υφιστάμενα κτίρια και σε υφιστάμενη έκταση, για την οποία υπάρχει εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ τ. ΑΠΠ 60/2.4.2018). Αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλοντας στους στόχους για τον μετριασμό τής κλιματικής αλλαγής. Με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Π.Δ.Μ. αναβαθμίζει το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών στη Φλώρινα. Η παρέμβαση περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές προσθήκες, διαρρυθμίσεις – βελτιώσεις και διαμόρφωση τού περιβάλλοντος χώρου στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του.

Πηγή: ypodomes.com