Εκδήλωση της Βρετανικής Πρεσβείας για τις ευκαιρίες Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας στη θαλάσσια αιολική ενέργεια


Exploring opportunities for Greek-British cooperation in Offshore Wind
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2021, 15:00-16:30 ΕΕΤ

Μπορείτε να εγγραφείτε έως την 26 Μαρτίου 2021 χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAud-2rqT0qE9dZr1HUGF4P_vtmg2dcoNQM

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετέχει στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία για τις ευκαιρίες Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας στη θαλάσσια αιολική ενέργεια.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά επίκαιρη χρονική συγκυρία. Ύστερα από τρεις ημερίδες της ΕΛΕΤΑΕΝ τα τελευταία 2 έτη, το Υπουργείο έχει εξαγγείλει ότι επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας.


Ένα απλό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο που:
  • θα αξιοποιεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
  • θα είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή ενεργειακή, περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία,
  • θα προάγει την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό προς όφελος της επιχειρηματικότητας και των καταναλωτών,
  • θα αντλεί από τις αστοχίες και τις επιτυχίες του παρελθόντος,
  • θα προσφέρει ασφάλεια και ορατότητα στους επενδυτές μέσω σαφούς περιγραφής όλης της διαδικασίας, συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στόχων και
  • θα εμπλέκει έγκαιρα όλους τους ενδιαφερόμενους,
  • είναι η προϋπόθεση για την ταχεία και ορθολογική ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν μεγάλες ποσότητες καθαρής ισχύος, με σημαντική ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλής προστιθέμενης αξίας και να συμβάλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την γεωστρατηγική ενδυνάμωση.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα αποτελέσουν αντικείμενο της εκδήλωσης.

Δείτε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ
Δείτε την Πρόσκληση για την εκδήλωση ΕΔΩ