Παράταση ζητάει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίουΤην εξάμηνη παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013 και της εφαρμογής της ταυτότητας κτιρίου ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.


Στο αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, επισημαίνεται ότι λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης η οποία πλήττει την χώρα μας, πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν σε προφανή αδυναμία εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους, αναφορικά με την ανάρτηση των σχεδίων και λοιπών εγγράφων, τα οποία αφορούν στον ν. 4178/2013.
Επιπλέον, κατά τόπους, εντοπίζονται σοβαρές δυσλειτουργίες σε Υπηρεσίες και Επιτροπές (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Αρχιτεκτονικές Επιτροπές άρθρ., Σ.Α. κτλ) με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σχετικές απαραίτητες εγκρίσεις.


Έτσι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη χορήγησης εξάμηνης παράτασης των προθεσμιών ανάρτησης των δικαιολογητικών και σχεδίων για την περαίωση των δηλώσεων του Ν.4178/2013 με ημερομηνία μεταφοράς από τον N.4014/2011 στο N.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2015 (περιπτώσεις α, β και γ, παρ. 3, άρθρ. 51, ν. 4710/2020).


Επιπλέον, ζητείται η μετακύλιση των προθεσμιών ανάρτησης των δικαιολογητικών και σχεδίων, για την περαίωση δηλώσεων του Ν.4178/2013 με ημερομηνίες μεταφοράς από τον N.4014/2011 στον N.4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και από 01.01.2017 έως 03.11.2017 (περιπτώσεις δ και ε, παρ. 3, άρθρ. 51, ν. 4710/2020), μέχρι τις 8/11/2021 και 8/2/2022, αντίστοιχα.


Στο έγγραφο που απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνεται και η άμεση ανάγκη για αναστολή της εφαρμογής της ταυτότητας του κτιρίου, επίσης κατά έξι μήνες, καθώς εκτιμάται ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τις παρούσες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας, η συλλογή στοιχείων, βεβαιώσεων και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών και κατά συνέπεια η άμεση εφαρμογή της, δεν καθίσταται εφικτή.

Πηγή: ypodomes.com