Με... ένα κλικ η σύσταση ΙΚΕΤην επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο επιτρέπει τη Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Τι σημαίνει αυτό;

Στο εξής η ΙΚΕ θα συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πέραν της δυνατότητας της ηλεκτρονικής σύστασης με πρότυπο καταστατικό, θα παρέχεται πλέον και η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων.


Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται επίσης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών -Επιχειρήσεων, που σύμφωνα με το υπουργείο «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για την παροχή στοχευμένων κινήτρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό.

Επιπλέον, όπως είχε προαναγγείλει το υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελεστή των φορολογικών κινήτρων του ‘Αρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αυξάνει από +30% σε +100% τον συντελεστή υπερ-έκπτωσης των δαπανών των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ισχυρότερο κίνητρο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Ε & Α.

Τέλος, αλλάζει η διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α με την εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ τίθεται αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.