Πυροπροστασία: Σε ΦΕΚ τα νέα πρόστιμα για επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης της Πυροσβεστικής Διάταξης που αφορά στη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Μεταξύ άλλων, ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων κι εγκαταστάσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτούμενων διατάξεων πυροπροστασίας.

Διαβάστε / Κατεβάστε το ΦΕΚ