Καλό άνοιγμα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους!


Ευχόμαστε καλό άνοιγμα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του covid-19 και καλή επιστροφή σε όλους τους εργαζόμενους!