Ακίνητα: Η δήλωση τετραγωνικών στο Δήμο δε σημαίνει και πολεοδομική τακτοποίηση


Του Πέτρου Παπαναούμ*

Έχουν υποβληθεί περίπου 290.000 δηλώσεις για τη διόρθωση τετραγωνικών και χρήσεων  του ν. 4647/2019. 

Αυτή η διαδικασία συνδέεται και με τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων. Για την τακτοποίηση αυθαιρέτων ισχύει προθεσμία έως 30/6/2020 αλλά έρχεται τρίμηνη ή τετράμηνη παράταση. Αυτό συμπαρασύρει και τη διαδικασία δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών στους δήμους, οπότε αναμένουμε και εδώ μια αντίστοιχη παράταση. 


Τι προβλέπεται

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει δηλωμένα στους δήμους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα ή διαφορετική χρήση ακινήτου, μπορεί να υποβάλει δήλωση διόρθωσης.

Η δήλωση των πραγματικών επιφανειών και χρήσεων των ακινήτων γίνεται χωρίς χρέωση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών για το διάστημα πριν την 1/1/2020.

Επίσης, μπορεί αν υποβάλει δήλωση και όποιος ιδιοκτήτης δεν έχει δηλώσει καθόλου ένα ακίνητο στον οικείο δήμο. Και σ’ αυτή την περίπτωση προβλέπεται απαλλαγή του ιδιοκτήτη από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών για το διάστημα πριν την 1/1/2020.

Οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν τις δηλώσεις διόρθωσης χρεώνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, τα οποία αναλογούν στα επιπλέον τετραγωνικά για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.


Ειδικές κατηγορίες

Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων διεκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται:

  • απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα τέλη τόσο πριν την 1/1/2020 όσο και από την 1/1/2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης,
  • υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.


Επιπλέον, όσοι δηλώνουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1/1/2020 και μετά.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30/6/2020. Το υπουργείο είναι πολύ πιθανό να αποφασίσει τις επόμενες μέρες παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31/10/2020.


Ποιους αφορά

  • ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων που δεν τα έχουν δηλώσει ποτέ στους δήμους,
  • ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στους δήμους τους ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό
  • ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στους δήμους τους ακίνητα με διαφορετική χρήση από την  πραγματική
  • ιδιοκτήτες που έχουν κάνει ή πρόκειται να κάνουν τακτοποίηση αυθαιρέτων.


Μπορώ να κάνω δήλωση στο Δήμο χωρίς να κάνω τακτοποίηση αυθαιρέτων;

Η υποβολή δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών και χρήσεων στους Δήμους δεν αποτελεί και πολεοδομική τακτοποίηση των ακινήτων. 

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν προβλέπεται ρητώς στο σχετικό Άρθρο του Ν.4647/2019, παρόλα αυτά, ουσιαστικά επιβάλλεται να γίνει τακτοποίηση πριν τη δήλωση για δύο βασικούς λόγους:

  1. Για να δηλώσετε τα σωστά τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση, θα πρέπει να ξέρετε ακριβώς ποια είναι. Αυτό μπορείτε να το μάθετε μόνο εάν κάνει αυτοψία και αναλυτική αποτύπωση ένας Μηχανικός.
  2. Ακόμη και αν δηλώσετε τα σωστά τετραγωνικά που μέτρησε ένας Μηχανικός χωρίς να προχωρήσετε σε τακτοποίησή τους, αυτό θα το βρείτε μπροστά σας, καθώς από 1η Ιουλίου 2020 ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου / Κτιρίου όπου θα είστε υποχρεωμένοι να καλέσετε Μηχανικό για την πλήρη και αναλυτική αποτύπωση του ακινήτου και την ανάρτησή του σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
Η πρόθεση του κράτους είναι να γίνουν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ Κτηματολογίου, Δήμου, Πολεοδομίας, Ε9, Τακτοποιήσεων Αυθαιρέτων και Ταυτότητας Κτιρίου.

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης διόρθωσης στους Δήμους - Τα 4 βήματα

Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των δημοτών σε καμία υπηρεσία ούτε η συνυποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

Κάθε δήλωση διαβιβάζεται από την ΑΑΔΕ στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου δήμου για επεξεργασία και υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ καθώς και των οφειλόμενων από 1/1/2020 δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών. Για το αποτέλεσμα του υπολογισμού ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων είναι η tetragonika.govapp.gr. Για να εισέλθει κάποιος σ’ αυτήν και να διεκπεραιωθεί η διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.

Βήμα 2: Δημιουργία μίας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων, επιλέγοντας αρχικά το δήμο στον οποίο ανήκει.

Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά.

Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.


* Πέτρος Παπαναούμ - M.Sc. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - Τεχνικός Σύμβουλος

Πληροφορίες από τον "Ελεύθερο Τύπο"