Σε ηλεκτρονική λειτουργία για πρώτη φορά τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
Μια ακόμη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες ξεκίνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσα από την πλατφόρμα e-Άδειες.

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-Άδειες». Παράλληλα, το ΥΠΕΝ φροντίζει ώστε τα νέα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που συγκροτούνται να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η νέα ηλεκτρονική λειτουργία, έχει ξεκινήσει ήδη για τα νέα κατά τόπους Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που συγκροτήθηκαν ήδη στις εξής περιοχές:

Αττική: 

 • Ανατολικής Αττικής
 • Βορείου Τομέα Αθηνών
 • Δυτικής Αττικής
 • Δυτικού Τομέα Αθηνών,
 • Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 • Νήσων
 • Νοτίου Τομέα Αθηνών
 • Πειραιώς


Κρήτη: 

 • Λασιθίου
 • Ρεθύμνης
 • Χανίων

Νησιωτική Ελλάδα: 

 • Θήρας
 • Καλύμνου
 • Κω
 • Λέσβου
 • Νάξου
 • Ρόδου
 • Σάμου
 • Σύρου
 • Τήνου
 • Χίου
Για τις υπόλοιπες περιοχές που δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη νέο ΣΑ, θα ενεργοποιηθεί το σύστημα με τη σύστασή τους.

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής συγκροτούνται και λειτουργούν, βάση του νόμου 4495/2016 με σκοπό της προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Διαχρονικά η ελληνική νομοθεσία έχει αποτυπώσει την ανάγκη αρχιτεκτονικού / αισθητικού ελέγχου του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για σειρά περιπτώσεων (π.χ. νέα κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε νησιά του Αιγαίου, νέες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια, περιπτώσεις αυθαιρέτων κλπ). 

Έχουν αρμοδιότητα παροχής σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε μια πληθώρα περιπτώσεων και τους έχει ανατεθεί η υποχρέωση και η μέριμνα για την προστασία του τοπίου, την αισθητική των κτιρίων, την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

Κάθε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, ενώ για την εξέταση μελέτης υποβάλλεται αίτηση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Η γνωμοδότηση του ΣΑ ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη είναι θετική ή αρνητική, ενώ καταγράφεται πρακτικό με τις απόψεις όλων των μελών, το οποίο αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα και κοινοποιείται στους αιτούντες.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό μας στο email σας