Εφορία: Ξεκινά μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων-Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων ετοιμάζει η φορολογική διοίκηση για την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Οι διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων είναι ένα από τα βασικά συστατικά του στρατηγικού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την 5ετία 2020-2024. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει παράλληλα δεκάδες παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.

Πρώτος στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ είναι η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και ο περιορισμός των φαινομένων της μη συμμόρφωσης των φορολογούμενων. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, η συνεχής εκπαίδευση του ελεγκτικού δυναμικού σε νέες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου και κυρίως οι διασταυρώσεις στοιχείων με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών που ήδη συγκεντρώνει η φορολογική διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό έρχονται εκτεταμένες διασταυρώσεις για:

- την επαλήθευση του εισοδήματος από μισθώματα ακινήτων. Η διασταύρωση γίνεται μεταξύ των μισθωμάτων που δηλώνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και του αντίστοιχου εισοδήματος που δηλώνουν οι εκμισθωτές στις φορολογικές τους δηλώσεις

- των δεδομένων για βασικές δαπάνες των φορολογούμενων, όπως είναι οι δαπάνες τηλεφωνίας, ασφάλισης, ύδρευσης, ενέργειας και εξυπηρέτησης δανείων με το εισόδημα που δηλώνουν φορολογούμενοι, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες

- των δαπανών των φορολογούμενων που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης και τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι η αγορά ΙΧ και τα δίδακτρα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα στις παρεμβάσεις που προβλέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για την επόμενη 5ετία περιλαμβάνεται:

- η κεντρικοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σχεδιάζονται στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών

- η διενέργεια εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης, όπως είναι οι διαφημιστικές εκστρατείες για τη σκοπιμότητα της λήψης αποδείξεων και της πληρωμής με ηλεκτρονικά τραπεζικά μέσα

- η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών προκειμένου να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση φορολογούμενων και στελεχών της φορολογικής διοίκησης στα φορολογικά δεδομένα

- η αναβάθμιση του πλαισίου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη διευθέτηση φορολογικών υποθέσεων σε συντομότερο χρονικό διάστημα

- ο ανασχεδιασμός και η απλοποίηση διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υφιστάμενων ηλεκτρονικών υποδομών

- η επέκταση της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς. Είναι χαρακτηριστική η διασύνδεση με τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και αστυνομίας για την άμεση ενημέρωση του Μητρώου των φορολογούμενων με πληροφορίες όπως αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση και αριθμών αστυνομικής ταυτότητας.

Πηγή: capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!