Πώς δρομολογεί τον μετασχηματισμό της η Alpha Bank

Τις διεργασίες για τον μετασχηματισμό της με την απόσχιση των δραστηριοτήτων NPLs, έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τιτλοποίησης – γίγα των 12 δισ. ευρώ (σχέδιο Galaxy).

Προκειμένου να γίνει η διαχείριση της τιτλοποίησης, η Τράπεζα θα προχωρήσει στην εξαγορά του ποσοστού της Centerbridge στη Cepal έτσι ώστε να αποκτήσει το 100% της Cepal και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πώληση της εταιρείας σε επενδυτή. Ακολουθώντας το προηγούμενο της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum και της Eurobank (FPS) με την doValue, εκτιμάται ότι και η Alpha Bank θα προχωρήσει σε πώληση του 80% της Cepal στον επενδυτή, διακρατώντας το υπόλοιπο 20%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η απόκτηση του 100% της Cepal αναμένεται τον Απρίλιο, ενώ η μεταβίβαση της εταιρείας στον νέο επενδυτή τον Οκτώβριο – Νοέμβριο. Οι πληροφορίες φέρουν ονόματα όπως η PIMCO και η Fortress να ενδιαφέρονται για την απόκτηση της Cepal, στοχεύοντας στην απόκτηση σημαντικού ρόλου στις μεγάλες τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή". Ο προτιμητέος επενδυτής για την Cepal θα είναι και αυτός που θα αγοράσει το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.

Όπως είχε αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, αναλύοντας τη δομή της τιτλοποίησης των 12 δισ. ευρώ, η Alpha Bank θα δημιουργήσει SPVs και θα εκδώσει τίτλους senior, mezzanine και equity. Η τράπεζα θα διακρατήσει τους senior τίτλους, οι οποίοι θα έχουν και τη μηδενική στάθμιση κινδύνου στο ενεργητικό της και θα πωλήσει σε επενδυτές το 95% των δύο άλλων τίτλων.

Σημειώνεται ότι η Cepal θα διαχειρίζεται και τα περίπου 7-8 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απομείνουν στον ισολογισμό της Alpha Bank μετά την τιτλοποίηση, καθώς και τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που θα δημιουργούνται. Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Alpha Bank, ύψους περίπου 19 δισ. ευρώ, η Cepal θα έχει υπό διαχείριση απαιτήσεις της τάξεως των 27 δισ. ευρώ.

Στο "τραπέζι" οι όροι για την ομαλή μετακίνηση του προσωπικού

Οι ανωτέρω κινήσεις και η υπογραφή της Alpha Bank με τη Cepal σύμβασης, κατ΄ ελάχιστον δεκαετούς διάρκειας, για τη διαχείριση του συνόλου των NPEs της Τράπεζας, θα οδηγήσουν στο carve – out για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας σε "good” και "bad bank”. Το carve – out συνίσταται στην απόσχιση της δραστηριότητας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με κατάργηση της εξειδικευμένης μονάδας της Τράπεζας, η οποία θα μεταφερθεί μαζί με το προσωπικό της στη νέα εταιρεία.

Πρόκειται για 600 εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως αναφέρει στο Capital.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Alpha Bank, Τάσος Γκιάτης, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, προστιθέμενοι στο προσωπικό των 350 εργαζομένων της Cepal.

Όπως αναφέρει ο κ. Γκιάτης, ο Σύλλογος Εργαζομένων βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση της Alpha Bank, προκειμένου η μετακίνηση των υπαλλήλων να γίνει ομαλά και με ευνοϊκούς όρους. Οι συζητήσεις αφορούν στην πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μετακινηθούν, στη διατήρηση όλων των πρόσθετων παροχών (π.χ. ιδιωτικά προγράμματα νοσοκομειακά, εφάπαξ, όροι χορήγησης δανείων κ.λπ.), καθώς και στην παροχή επιπλέον μηνιαίων μισθών (9 – 10) ως κίνητρο μετακίνησης.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών ενόψει του carve – out αφορούν επίσης την αντιμετώπιση 50 – 100 εργαζομένων με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, για τους οποίους συζητείται πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με ηλικιακά κριτήρια. Επίσης, οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν καταλήξει στο ότι δεν θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία και θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως μέχρι σήμερα, κάποια Κέντρα Καθυστερήσεων της Τράπεζας όπως π.χ. αυτό της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

Η αγαστή συνεργασία του Συλλόγου των Εργαζομένων με τη Διοίκηση της Alpha Bank πιστοποιήθηκε και με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας των ετών 2020 – 2022. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προσωπικού χρειάστηκαν τρεις μήνες ουσιαστικών διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μερών για να καταλήξουν στην υπογραφή μιας Επιχειρησιακής Σύμβασης "που ανοίγει νέους δρόμους ασφάλειας και σιγουριάς για όλους τους εργαζόμενους στην Alpha Bank".

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!