Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2020 με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα» με μια ειδική εκδήλωση στη Βαλένθια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κηρύσσει σήμερα την έναρξη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2020 με ειδική εκδήλωση στη Βαλένθια. Με θέμα Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα: Αλλαγή συμπεριφοράς με στόχο τη βιώσιμη μόδα, ο φετινός διαγωνισμός αναζητά έργα σε πρώιμο στάδιο που θα αλλάξουν τους τρόπους με τους οποίους παράγουμε, αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τη μόδα και θα ενθαρρύνουν μια πιο βιώσιμη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων 2020» έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 4 Μαρτίου (οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου). Τον Νοέμβριο η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικήτριες ιδέες, καθεμία από τις οποίες θα λάβει χρηματικό έπαθλο 50 000 ευρώ.

«Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταναλωτικών τους συνηθειών. Με εφαλτήριο τη θέση της Ευρώπης στο επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας, ο φετινός διαγωνισμός κοινωνικής
καινοτομίας αναζητά καινοτομίες που μεταβάλλουν τους τρόπους με τους οποίους \παράγουμε, χρησιμοποιούμε και φοράμε τη μόδα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της βιωσιμότητας στον κλάδο της μόδας», δηλώνει ο κ. Slawomir Tokarski, διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σημερινή εκδήλωση φέρνει σε επαφή βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από τους τομείς της μόδας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και δυνητικούς συμμετέχοντες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους του διαγωνισμού όσον αφορά τη διαμόρφωση του κλάδου της μόδας προς το καλύτερο και την ενθάρρυνση των παρισταμένων να συμμετάσχουν. Η Βαλένθια επελέγη ως τόπος έναρξης χάρη στην αναπτυσσόμενη κυκλική οικονομία της και στη δέσμευσή της για βιωσιμότητα.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2020 είναι να αμβλύνει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μόδας. Οι πολίτες της ΕΕ αγοράζουν κατά μέσο όρο πάνω από 12 κιλά ρούχα ετησίως, για την παραγωγή των οποίων εκπέμπονται 195 εκατομμύρια τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα και χρησιμοποιούνται 46 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η ένδυση αντιπροσωπεύει μεταξύ 2 % και 10 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν φορέσει, για τουλάχιστον ένα έτος, πάνω από το 30 % των ρούχων που έχουν στις ντουλάπες τους. Μετά την απόρριψή τους, πάνω από τα μισά ρούχα δεν ανακυκλώνονται, αλλά καταλήγουν στα μεικτά οικιακά απόβλητα και στη συνέχεια αποστέλλονται σε αποτεφρωτές ή σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, ο φετινός διαγωνισμός αναζητά ιδέες που συμβάλλουν στη βελτίωση της βιώσιμης παραγωγής, χρήσης και κατανάλωσης μόδας καθώς και του τέλους του κύκλου ζωής των προϊόντων μόδας. Οι ιδέες αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μόδας, στη βελτίωση των κοινωνικών επιπτώσεών της και στη συμβολή στην αλλαγή συμπεριφοράς με βιώσιμο τρόπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι λύσεις που παρουσιάζονται στον διαγωνισμό πρέπει επίσης να είναι κλιμακούμενες σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους όσους έχουν καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του κλάδου της μόδας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων κοινωνικής καινοτομίας, των επιχειρηματιών, των σπουδαστών, των σχεδιαστών, των επιχειρήσεων, των επινοητών
και των υλοποιητών ιδεών, καθώς και των φορέων αλλαγής.

Ο διαγωνισμός θα συμπληρώσει διάφορα μέτρα που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας στη μόδα. Η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, που εγκρίθηκε το 2018, θα απαιτήσει για πρώτη φορά από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα υφάσματα συλλέγονται χωριστά. Η νέα οδηγία για τα απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τέτοια συστήματα το αργότερο έως το 2025. Η οδηγία για τα απορρίμματα συσκευασίας θεσπίζει στόχους για την ανακύκλωση του 60 % όλων των συσκευασιών έως το 2025 και του 70 % έως το 2030. Ο επί του παρόντος δεσμευτικός κανονισμός του 2011 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θεσπίζει κανόνες για την επισήμανση και τη σήμανση όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να δηλώνεται η πλήρης σύνθεση των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε όλα τα στάδια βιομηχανικής μεταποίησης και εμπορικής διανομής, καθώς και κανόνες για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών.

Τελικές σημειώσεις:

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ανοικτές έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://eusic.challenges.org/ ή τη διεύθυνση

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας:

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας, που καθιερώθηκε στη μνήμη του πρωτοπόρου της κοινωνικής καινοτομίας Ντιόγκο Βασκονσέλος, αποτελεί ανταγωνιστική διοργάνωση η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων 2020». Φέτος πραγματοποιείται για 8η χρονιά και λειτουργεί ως φάρος για τους φορείς κοινωνικής καινοτομίας στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για την υποστήριξη ιδεών σε πρώιμο στάδιο και τη διευκόλυνση ενός δικτύου ριζοσπαστικών φορέων καινοτομίας να διαμορφώσουν την κοινωνία προς το καλύτερο. Κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός αφορά ένα διαφορετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Φέτος το θέμα του διαγωνισμού είναι: Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα: Αλλαγή συμπεριφοράς με στόχο τη βιώσιμη μόδα. Τον Ιούλιο τριάντα υποψήφιοι της ημιτελικής φάσης θα προσκληθούν στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κοινωνικής Καινοτομίας, όπου θα λάβουν καθοδήγηση και κατάρτιση για τη διάρθρωση των αναπτυξιακών τους σχεδίων. Οι 10 φιναλίστ θα αναδειχθούν στον δεύτερο γύρο αξιολόγησης.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη της Nesta Challenges, της Kennisland, της Ashoka Spain, του Ευρωπαϊκού δικτύου ζωντανών εργαστηρίων και της Scholz & Friends.

Για πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους διαγωνισμούς και τα έργα που βραβεύτηκαν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: info@socialinnovationprize.eu

Ακολουθήστε τον διαγωνισμό στο Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge

Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο του διαγωνισμού εδώ:Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!