Ασφαλιστικός οδηγός: Όλες οι αλλαγές στις εισφορές των επιχειρηματιών

Μια σειρά από θετικές παρεμβάσεις προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, σε σχέση με τις εισφορές τις οποίες πληρώνουν οι επιχειρηματίες, είτε για τον εαυτό τους είτε για το προσωπικό τους, από φέτος.

Το εν λόγω ν/σ αναμένεται, σύμφωνα με κύκλους του αρμοδίου Υπουργείου, να ψηφισθεί την ερχόμενη εβδομάδα και αμέσως μετά θα τεθεί σε εφαρμογή.

Σε ό,τι αφορά τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπει καταρχάς την αποσύνδεση των εισφορών για την αυτασφάλισή τους από το φορολογητέο εισόδημά τους, ενώ ταυτόχρονα τίθεται "πλαφόν" στις εισφορές υγείας.

Παράλληλα, απαλλάσσονται από εισφορές όσοι επιχειρηματίες έχουν πάνω από μία ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς θα πληρώνουν εισφορές μόνο για μία εξ αυτών. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας (ιατροφαρμακευτική κάλυψη).

Την ίδια ώρα, δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο επικουρικό και το εφάπαξ σε όσους αυτοαπασχολούμενους αποκλείονταν έως τώρα.

Εξάλλου, θα αναγνωρίζεται στις μελλοντικές συντάξιμες αποδοχές ο χρόνος εργασίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών.

Επίσης, θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές κατά 0,45% στις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μισθωτούς με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (στα πλαίσια της συνολικής μείωσης 0,9%). Οι δε Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Ορίζεται πως το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους μισθωτούς θα ανέρχεται στα 6.500 ευρώ μηνιαίως για τα επόμενα 3 χρόνια.

Πιο αναλυτικά, οι διατάξεις του νομοσχεδίου Βρούτση, οι οποίες αφορούν στενά τις καταβαλλόμενες εισφορές για τους επιχειρηματίες, έχουν ως εξής :

1. Αποσύνδεση εισφορών από φορολογητέο εισόδημα

Αναδρομικά από την 1/1/2020 θα ισχύσει το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών (μελών εταιρειών πλην Α.Ε. και πολυπρόσωπων ΙΚΕ, ατομικών επιχειρηματιών, "μπλοκάκηδων" με πάνω από 2 εργοδότες), το οποίο θα είναι τελείως ανεξάρτητο από το εισόδημα που δήλωσαν στην Εφορία. Έως 12/3 πρέπει να επιλέξουν κατηγορίες εισφορών, αλλιώς θα καταβάλουν "αυτόματα" τις κατώτατες (210 ευρώ/μήνα για κύρια σύνταξη-υγεία) κατά την ίδια προθεσμία.

2. Σταθερή κλίμακα εισφορών υγείας

Για πρώτη φορά εισάγονται (αναδρομικά από την 1/1/2020) σταθερές εισφορές υγείας (οι οποίες θα πληρώνονται μαζί με τις εισφορές κύριας σύνταξης κ.λπ.). Ανέρχονται στα 55 ευρώ/μήνα για όσους επιλέξουν την 1η κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης και στα 66 ευρώ/μήνα για όσους επιλέξουν μεταξύ της 2ης και της 6ης κατηγορίας.

3. Απαλλαγή εισφορών για τους παράλληλα απασχολούμενους επαγγελματίες

Από 1/1/2020, όσοι επαγγελματίες είναι παράλληλα και μισθωτοί ή ασκούν και άλλη (ή άλλες) επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών. Όρος για αυτήν την απαλλαγή θα είναι η καταβολή από τη μία (εκ των πολλών) δραστηριότητα εισφορών ύψους τουλάχιστον 252 ευρώ/μήνα. Έτσι, όποιος είναι μισθωτός και παράλληλα π.χ. μέλος μίας εταιρείας θα απαλλάσσεται πλήρως από την καταβολή εισφορών για την εταιρική δραστηριότητά του, αν ως μισθωτός (μαζί με τον εργοδότη) καταβάλλει κάθε μήνα εισφορές τουλάχιστον 252 ευρώ/μήνα (με μικτό μισθό 932 ευρώ/μήνα).

4. Μείωση ελάχιστου χρόνου για ασφαλιστική ικανότητα

Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης από τα τέλη του τρέχοντος μηνός (οπότε αναμένεται να ψηφισθεί το ν/σ Βρούτση και τεθεί σε ισχύ) προκειμένου ένας ελεύθερος επαγγελματίας να διασφαλίσει ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη ("ασφαλιστική ικανότητα") θα ανέρχεται στις 60 μέρες (αντί των 90). Οι μέρες αυτές θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Επίσης, θα πρέπει έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ. τρέχουσες, δόσεις ρυθμίσεων κλπ.).

5. Αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στα μέλη Δ.Σ. των Α.Ε.

Από τα τέλη του τρέχοντα μήνα (οπότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το ν/σ Βρούτση), ο χρόνος ασφάλισης όσων είναι μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών θα αναγνωρίζεται ως χρόνος από τον οποίο θα εξαρτάται η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή για να "βγει" κάποιος στη σύνταξη.

6. Μείωση εργοδοτικών εισφορών

Από την 1/6/2020 θα μειωθούν οι εισφορές των επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν μισθωτούς με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης κατά 0,9%. Το 0,45% της συνολικής μείωσης του 0,9% θα αφορά τις εργοδοτικές εισφορές. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της επιχειρηματικής ρευστότητας.

7. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Από την 1/7/2020 όλοι οι εργοδότες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για το προσωπικό που ασφαλίζουν, θα πρέπει να εκτελούν αυτήν τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

8. "Πάγωμα" του ανώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος

Έως και τις 31/12/2022, δεν θα αυξηθεί το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των μισθωτών, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του μικτού κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, θα παραμείνει στα 6.500 ευρώ/μήνα (μικτά), δηλαδή στο 10πλάσιο του κατώτατου μισθού. Έτσι για όσους μισθωτούς έχουν αποδοχές πάνω από 6.500 ευρώ/μήνα (μικτά), δεν θα επιβάλλεται καμία επιπλέον εισφορά. Π.χ. ένας μισθωτός με αποδοχές 7.000 ευρώ (μικτά) θα καταβάλλει ο ίδιος μαζί με τον εργοδότη του εισφορές μέχρι το επίπεδο των 6.500 ευρώ και, άρα, τα υπόλοιπα 500 ευρώ θα καταβληθούν χωρίς εισφορές (ούτε εργατικές, αλλά ούτε και εργοδοτικές), με μόνη παρακράτηση εκείνης της Εφορίας.

9. Προαιρετική ασφάλιση στο επικουρικό και το εφάπαξ

Από την 1/1/2021 προβλέπεται δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο επικουρικό και το εφάπαξ για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αποκλείονται μέχρι σήμερα. Έτσι, όσοι επαγγελματίες το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλλουν εισφορές και για το επικουρικό ή/και το εφάπαξ.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!