Απλοποιείται η αδειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πριν λίγες μέρες (27/01/2020) πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η πρόθεση του Υπουργείου να δρομολογήσει άμεσα την περαιτέρω απλοποίηση για την αδειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του Υπ.Αν. είναι να υπάρξει ενιαία δομή στην αδειοδότηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Σήμερα, η αδειοδότηση των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας απευθείας στην πλατφόρμα Notifybusiness.

Η φιλοσοφία είναι ότι γίνεται η συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η εξασφάλιση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ίδρυσης από την ίδια την επιχείρηση χωρίς προσκόμιση φακέλου στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας της, με εκ των υστέρων ελέγχους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ελεγκτικών οργάνων. Αυτό αφενός επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης μιας επιχείρησης και αφετέρου απελευθερώνει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, επιφορτίζοντάς τους περισσότερο με τον έλεγχο των επιχειρήσεων για την ορθή τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας.


Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες απαιτείται έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας. Εκτός των λειτουργικών και σχεδιαστικών απαιτήσεων όμως, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις κατά περίπτωση, που σχετίζονται με ζητήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, υγιεινής, ασφάλειας τροφίμων, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. με αντίστοιχα πιστοποιητικά και εγκρίσεις.

Τον προσεχή Ιούνιο, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ενιαίων πιστοποιητικών για την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν ποια Πιστοποιητικά πρέπει να διαθέτουν για την ίδρυση της δραστηριότητάς τους.

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται με την χρήση ειδικών φύλλων ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, αλλά και τη χρήση μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης.

Άρθρο της εταιρείας ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!