Περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων στις κατοικίες βλέπει η Alpha Bank

Διατήρηση της ανοδικής τάσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων προβλέπει η Alpha Bank σε ειδική ανάλυση. Παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στην ανάδειξη των νέων παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων την τρέχουσα περίοδο.

Η ανοδική πορεία των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους (7,4% σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας μόνο μερικώς τις απώλειες που κατεγράφησαν την προηγούμενη δεκαετία.

Επιπροσθέτως, παρατηρείται μια σταδιακή ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες επέστρεψαν σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2018 έπειτα από μια δεκαετία συνεχόμενων μειώσεων.

Ειδικότερα, η παρούσα ανάλυση εστιάζει στα ακόλουθα σημεία:
  • Παρουσιάζει το ιστορικό υπόβαθρο και τα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση της με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
  • Παρουσιάζει τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των κατοικιών σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία.
  • Εξετάζει τις επιπτώσεις της φορολογίας ακινήτων στην Ελλάδα ως απόρροια της κρίσης, η οποία οδήγησε προς ένα νέο μίγμα φορολογικών συντελεστών, με υψηλότερους και ταμειακά αποδοτικότερους φορολογικούς συντελεστές στην ακίνητη περιουσία αλλά χαμηλότερους συντελεστές στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
  • Παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα και σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωζώνης και διερευνά την σημασία του στον προσδιορισμό των τιμών των ακινήτων μακροχρόνια.
  • Αναλύει τον συγχρονισμό μεταξύ του οικονομικού κύκλου και του κύκλου των τιμών κατοικιών. Από το 2017 και έπειτα, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνέβαλε στην σταθεροποίηση του δείκτη τιμών κατοικιών και στη σταδιακή του αύξηση από το 2018 και έπειτα. Αντιθέτως, από τις αρχές του 2018, παρατηρείται μια απόκλιση μεταξύ της αύξησης του δείκτη τιμών κατοικιών και της πορείας των στεγαστικών δανείων, η οποία βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος.
  • Προσδιορίζει τους νέους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων: την αλματώδη ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού (home-sharing economy) η οποία ενίσχυσε την διαδικασία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω ορισμένων δημοφιλών ψηφιακών πλατφορμών στο κέντρο της Αθήνας και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, καθώς και τη ραγδαία αύξηση των καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα για αγορά ακινήτων.
  • Αξιολογεί την φάση του κύκλου των τιμών κατοικιών σε όρους κερδοφορίας και αγοραστικής δύναμης.
  • Παρουσιάζει τις προσδοκίες των νοικοκυριών σχετικά με την αγορά ακινήτων.

Η ανοδική τάση των τιμών των οικιστικών ακινήτων αναμένεται να διατηρηθεί, στηριζόμενη στην ελαφρύτερη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας μετά την πρόσφατη μεταβολή του φορολογικού πλαισίου, καθώς και στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία.

Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η οποία δεν υποστηρίζεται προσώρας από την πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, αναμένεται με την σειρά της να οδηγήσει:
  • στην βελτίωση των προσδοκιών των επενδυτών για αύξηση των κερδών τους και στην βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της αύξησης της αξίας των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους ή/και μέσω της θετικής επίπτωσής τους στο χαρτοφυλάκιο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.
  • στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες διαχρονικά συνδέονται θετικά με τις τιμές των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.

kerdos.grΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!