Στη λίστα των 100 πιο βιώσιμων εταιρειών η Generali

Στη λίστα των “100 πιο βιώσιμων εταιρειών στον κόσμο’ κατατάσσεται η Generali στην 16η έκδοση του Corporate Knights. Η λίστα των 100 εταιρειών προέκυψε από την εκτίμηση συνολικά 7.395 εταιρειών με έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των εταιρειών “Global 100” 2020, οι 49 εταιρείες έχουν της έδρα τους στην Ευρώπη, οι 29 στις Η.Π.Α. Και τον Καναδά, 18 στην Ασία, 3 στη Νότια Αμερική και μία στην Αφρικανική ήπειρο.

Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει την εξέλιξη του ταξιδιού βιωσιμότητας της Generali, που είναι αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου “Generali 2021”.

Μέχρι το 2021, η Generali έθεσε ως στόχο πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις ύψους € 4,5 δισ καθώς και το να πετύχει αύξηση 7-9% στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε πράσινα και κοινωνικά προϊόντα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2019, η Generali εξέδωσε το πρώτο Πράσινο ομόλογο της Ευρώπης στον ασφαλιστικό τομέα για το ποσό των 750 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 2018 ο Όμιλος επέλεξε την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 88% της συνολικής του ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δέσμευση της Generali για βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται και από τους πολυάριθμους

δείκτες βιωσιμότητας στους οποίους περιλαμβάνεται, όπως οι: Dow Jones Sustainability Europe Index, MSCI ESG Leaders Indexes, FTSE4Good Europe και Euronext Vigeo Europe 120.

insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!