Στο κλαμπ των χωρών του non-dom μπήκε η Ελλάδα

Ένα ακόμη "όπλο" στη διεθνή μάχη για την προσέλκυση ξένων επενδυτών διαθέτει, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, από την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, η Ελλάδα. Πρόκειται για το καθεστώς του non-dom φορολογικού κατοίκου, σύμφωνα με το οποίο ξένοι επενδυτές, που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας, φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους με το κατ’αποκοπή ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Ως βασική προϋπόθεση για να αποτελέσει κάποιος φορολογικό κάτοικο Ελλάδας είναι η διαμονή στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα, αθροιστικά, τουλάχιστον 183 ημερών, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου. Τη συγκεκριμένη προϋπόθεση προέβλεπε και ο ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ενώ αντίστοιχο αριθμό ημερών φυσικής παρουσίας προβλέπει η Πορτογαλία (εναλλακτικά, μπορεί ο ξένος επενδυτής να αποκτήσει μόνο ακίνητο) και η Ιταλία. Αντίθετα, στην Κύπρο απαιτούνται μόλις 60 ημέρες φυσικής παρουσίας, ενώ σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία δεν υπάρχει υποχρέωση παραμονής συγκεκριμένου αριθμού ημερών. Σύμφωνα με ειδικούς, η απαίτηση για διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον για διάστημα 183 ημερών ελαχιστοποιεί, εάν δεν αποκλείει, το ενδεχόμενο της φορολογικής "διεκδίκησης" ενός φυσικού προσώπου από άλλες χώρες.

Για να φορολογείται ένας επενδυτής με το ελάχιστο όριο των 100 χιλ. ευρώ, απαιτείται είτε ο ίδιος είτε συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο, να επενδύσουν, κατ’ ελάχιστον 500 χιλ. ευρώ, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, ενώ η υπαγωγή στο εναλλακτικό φορολογικό καθεστώς δεν μπορεί να γίνει για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών. Δίνεται ακόμη, η δυνατότητα σε ένα φυσικό πρόσωπο να ενταχθεί στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και συγγενικό του πρόσωπο, καταβάλλοντας στην περίπτωση αυτή ποσό ίσο με 20.000 ευρώ (για κάθε πρόσωπο). Κοινός παρονομαστής των όρων, που τίθενται, είναι ένας υποψήφιος επενδυτής να μην είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας.

Συνήθως, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, το μέτρο της παροχής ευνοϊκών φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση ατόμων υψηλότατης καθαρής θέσης (Ultra high-net-worthindividuals-UHNWI), έχει αποδώσει καρπούς σε όλες τις χώρες, όπου εφαρμόζεται. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη διάταξη, όπως έχουν αναφέρει, με άρθρο τους στο Capital.gr ο Νίκος Σιακαντάρης και ο Δημήτρης Μωραλόγλου Managing Partner και Tax Associate της Andersen Tax στην Ελλάδα, αποτελεί επαναστατική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα τους ξένους επενδυτές. Και "ανοίγει τον δρόμο για προσέλκυση αλλοδαπών, ιδιαίτερα εύπορων προσώπων τα οποία είναι πρόθυμα να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον εγχώριο χρηματοοικονομικό κλάδο ή το real-estate".

Οι υπουργικές αποφάσεις

Το νέο πλαίσιο για τη φορολογική κατοικία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται, αφότου εκδοθεί σειρά υπουργικών αποφάσεων, με τις κυριότερες από αυτές να καθορίζουν:

-τις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, το χρόνο διατήρησής τους στην Ελλάδα, τη διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, την παρακολούθηση διατήρησης της επένδυσης και σειρά άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή της ρύθμισης

-τη διαδικασία υπαγωγής στο νέο καθεστώς για τη φορολογική κατοικία, την αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κτλ.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!