Η EBRD στηρίζει τη χρηματοδότηση εμπορίου στην Ελλάδα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μια πιστωτική γραμμή ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται στην Εθνική Factors από την EBRD στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP).

Η νέα πιστωτική γραμμή θα επιτρέψει στην Εθνική Factors να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγαλύτερους εγχώριους εταιρικούς πελάτες, παρέχοντας χρηματοδότηση για εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές factoring και εγγυήσεις στις υποχρεώσεις πληρωμής στο πλαίσιο συναλλαγών εισαγωγικού εμπορίου.

Η EBRD θα παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων e-learning προγραμμάτων, συχνών σεμιναρίων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Εθνική Factors είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, ενός μακροχρόνιου εταίρου της EBRD. Η εταιρεία κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και έχοντας διαχειριζόμενο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη ρευστότητα τους, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον κύκλο παραγωγής τους.

Το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου της EBRD ξεκίνησε το 1999 με στόχο την προώθηση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιείται η Τράπεζα, με τη μορφή εγγυήσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων προς επιλεγμένες συμμετέχουσες τράπεζες και εταιρείες factoring. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος βάσει του αριθμού των εγγυήσεων που έχουν δοθεί.

Η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 50 έργα στον ιδιωτικό τομέα, την ενέργεια, τις υποδομές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!