Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά σε νούμερα


Σε 1,069 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις στην Ευρώπη το 2018
Στα 3 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν το 2018 σε καθημερινή βάση οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe στη Γηραιά Ήπειρο παράγεται το 1/3 των παγκόσμιων ασφαλίστρων με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φτάνουν τα 1,3 τρισ., εκ των οποίων τα 764 δισ. να είναι ασφαλίσεις ζωής, τα 407 δισ. γενικές ασφαλίσεις και 140 δισ. ασφάλιστρα υγείας.
Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίσεων στην Ευρώπη αφορούν τον κλάδο Ζωής. Ειδικότερα το 58% της παραγωγής ασφαλίστρων είναι σε συμβόλαια Ζωής, το 11% σε συμβόλαια Υγείας, το 11% σε συμβόλαια Αυτοκινήτου, το 8% στην Περιουσία, το 6% στην Αστική Ευθύνη, το 3% στον κλάδο Ατυχημάτων και το 3% σε άλλες ασφαλίσεις.
Κατά μέσο όρο ο κάθε Ευρωπαίος ξόδεψε 2.170 ευρώ σε ασφάλιστρα, εκ των οποίων τα 1.264 ήταν σε συμβόλαια Ζωής, τα 673 ευρώ στις Γενικές Ασφαλίσεις, τα 232 ευρώ στην Υγεία. Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές πλήρωσαν 1,069 τρισ. σε αποζημιώσεις ποσό αυξημένο κατά 3,1% σε σχέση με το 2017.
Οι ασφαλιστικές Ζωής πλήρωσαν 705 δισ. ευρώ ποσό αυξημένο κατά 2,6%, οι αποζημιώσεις στις Γενικές Ασφάλειες αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι αποζημιώσεις στην Υγεία έφτασαν στα 11 δισ. αυξημένες κατά 4%.
Η διείσδυση της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην αγορά της Ευρώπης έφτασε σε μέσο όρο το 7,46%, καταγράφοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 0,21%.
Η μικρότερη διείσδυση εντοπίζεται στο Λιχτενστάιν και φτάνει στο 0,5% και η υψηλότερη είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και φτάνει στο 14,3%.  Η Ελλάδα για άλλη μία χρονιά σε επίπεδο διείσδυσης και κατά κεφαλήν ασφαλίστρων βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.
Διείσδυση ανά χώρα
Συνολικά οι αποζημιώσεις Ζωής που καταβάλλονται στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν στα 705 δισ. ευρώ το 2018.
Στον κλάδο Ζωής τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε 1.186 ευρώ εν μέρει λόγω των αυξήσεων των αποζημιώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018, διείσδυση στο συγκεκριμένο κλάδο ανήλθε στο 4,35%, εμφανίζοντας οριακή αύξηση 4,21%. Τα ποσοστά διείσδυσης κυμαίνονταν από 0,2% στη Λετονία έως 9,6% στη Μεγάλη Βρετανία.  
Κατά μέσο όρο ο κάθε Ευρωπαίος δαπάνησε €1.264 για ασφάλιση ζωής (€1.189 το 2017).  Τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής που κατέγραψαν μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 17,3% το 2016, το 2017 παρέμειναν σχετικά σταθερά. Αντιπροσωπεύουν το 75,2% των ασφαλίστρων Ζωής. Τα unit linked μειώθηκαν κατά 5,2% το 2017 και το μερίδιό τους στα συνολικά ασφάλιστρα Ζωής μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 24,8%. Τα ασφάλιστρα από ατομικά συμβόλαια μειώθηκαν κατά 1,5% και αντιπροσωπεύουν το 80,4% του συνόλου. Στην Υγεία η διείσδυση από το 2017 στο 2018 έχει αυξηθεί οριακά κατά 0,01% και ανέρχεται στο 8%. Κατά μέσο όρο οι πολίτες δαπανούν 232 ευρώ σε ασφαλιστικές εταιρείες για να καλύψουν την υγεία τους. Οι αποζημιώσεις Υγείας για το 2018 ήταν 193 κατά κεφαλήν ή 111 δισ. ευρώ συνολικά.
Από 50 έως 800 ευρώ τα ασφάλιστρα οχημάτων στην Ευρώπη
Η υποχρεωτική εκ του νόμου Αστική Ευθύνη και οι συμπληρωματικές καλύψεις οχημάτων το 2018 αυξήθηκαν κατά 3,8% και ανήλθαν σε 144 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος ασφαλίστρων ανά ιδιοκτήτη οχήματος έφτασε τα 238 ευρώ. Οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 3,3% και έφτασαν συνολικά τα 100 δισ. και κατά κεφαλήν 170 ευρώ.  

πηγή: Ασφαλιστικό Marketing τεύχος Οκτώβριος 2019, insurancedaily.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!