Καθοδική η πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας τον Οκτώβριο 2019

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 06.12.2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση τον Οκτώβριο 2019 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2018, κατά €287,0 εκατ. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €2.865,2 εκατ. έναντι €3.152,2 εκατ. τον Οκτώβριο 2018, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε 9,1%. Αντίστοιχα καθοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές της Ελλάδας, καθώς διαμορφώθηκαν σε €4.832,1 εκατ. έναντι €5.230,4 εκατ. τον Οκτώβριο 2018, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €398,3 εκατ., δηλαδή μείωση της τάξης του 7,6%. Παράλληλα, οι μειώσεις στις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας τον Οκτώβριο είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος από €2.078,2 εκατ. σε €1.966,9 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Οκτώβριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Οκτ 19
Οκτ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
2.865,2
3.152,2
-287,0
-9,1%
Εισαγωγές
4.832,1
5.230,4
-398,3
-7,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-1.966,9
-2.078,2
-111,3
-5,4%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές στο α’ δεκάμηνο 2019, παρατηρούμε ότι τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές διαγράφουν ανοδική πορεία συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €28.160,4 εκατ. τη φετινή χρονιά έναντι €27.818,2 εκατ. πέρυσι, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €342,2 εκατ., δηλαδή 1,2%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019, ανήλθαν στο ποσό των €46.656,2 εκατ. έναντι €45.287,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €18.495,8 εκατομμυρίων, αυξημένο κατά €1.026,5 εκατ., δηλαδή 5,9% συγκριτικά με το α’ δεκάμηνο 2018.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Οκτ 19
Ιαν-Οκτ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
28.160,4
27.818,2
342,2
1,2%
Εισαγωγές
46.656,2
45.287,5
1.368,7
3,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-18.495,8
-17.469,3
1.026,5
5,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όσον αφορά στους κλάδους που συνθέτουν το παζλ των ελληνικών εξαγωγών και εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα βιομηχανικά προϊόντα όπως και τα λίπη και έλαια συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €108,8 εκατ., δηλαδή 2,5% για τα βιομηχανικά και €69,3 εκατ., δηλαδή 17,7% για τα λίπη και έλαια. Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €98,3 εκατ., δηλαδή 2,6%, των χημικών προϊόντων κατά €530,9 εκατ., δηλαδή 18,4%, των μηχανημάτων και οχημάτων κατά €174,7 εκατ., δηλαδή 7,1%, διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €467,9 εκατ., δηλαδή 24,7%, των πρώτων υλών κατά €77,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3% και τέλος των ποτών και καπνών κατά €28,2 εκατ., δηλαδή 4,7%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Οκτ 19
Ιαν-Οκτ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά
4.308,2
4.417,0
-108,8
-2,5%
Τρόφιμα
3.929,2
3.830,9
98,3
2,6%
Χημικά
3.411,6
2.880,7
530,9
18,4%
Μηχ/τα-Οχήματα
2.622,5
2.447,8
174,7
7,1%
Διαφ. Βιομηχανικά
2.360,8
1.892,9
467,9
24,7%
Πρώτες Ύλες
1.143,2
1.065,6
77,6
7,3%
Ποτά-Καπνά
623,4
595,2
28,2
4,7%
Λίπη-Έλαια
321,3
390,6
-69,3
-17,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2018/2019
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Τέλος, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το βασικό αποδέκτη των ελληνικών εξαγωγών, καθώς απορροφούν το 56,1% του συνόλου των προϊόντων, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή το ποσοστό ανέρχεται σε 68,6%. Αντίστοιχα, για τις Τρίτες Χώρες προορίζεται το 43,9% του συνόλου των ελληνικών προϊόντων και το 31,4% αν παραλείψουμε τα πετρελαιοειδή.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!