Michael Bolliger, UBS: Σε μεταβατικό στάδιο οι αγορές εμπορευμάτων - Οι μελλοντικές ευκαιρίες

Στο epixeiro.gr μιλά ο Michael Bollinger, Chief Investment Officer για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην UBS Global Wealth Management, με μεγάλη εμπειρία στις αναδυόμενες οικονομίες και τις διεθνείς χρηματαγορές, για τις αγορές εμπορευμάτων, τις νέες επενδυτικές τάσεις καθώς και το ρόλο των ασφαλιστών και αντασφαλιστών στην διαμόρφωση των τάσεων αυτών. Κάνει αναφορά στους δείκτες ESG και στο πώς αυτοί συνδέονται με τις αγορές κεφαλαίων.


Οι αγορές εμπορευμάτων βρίσκονται υπό εξέταση. Ασφαλιστές και αντασφαλιστές αποσύρουν επενδύσεις τους από τα ορυκτά καύσιμα, εξαναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας τους. Καθώς ο κλάδος αυτός είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, ποιες θα ήταν οι άλλες εναλλακτικές κατηγορίες επενδυτικών κινδύνων που θα μπορούσαν να αποφέρουν βιώσιμες υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο κεφαλαίων;


Οι επενδυτές χρειάζεται να αναθεωρήσουν τις επενδυτικές τους κατευθύνσεις για να επωφεληθούν των μεταβολών των εμπορευματικών αγορών. Έχουμε εντοπίσει αρκετές μακροπρόθεσμες επενδυτικές κατηγορίες κεφαλαίων οι οποίες μπορούν να αποδώσουν οφέλη στις χώρες των οποίων οι αγορές εμπορευμάτων βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.

Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον καθαρό αέρα και τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, την έξυπνη κινητικότητα, τις γεωργικές αποδόσεις, την κατανάλωση πρωτεϊνών και την λειψυδρία. Οι επενδυτές, επίσης, καλούνται να ενημερωθούν για το πώς θα αξιοποιήσουν τις βιώσιμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου και των πράσινων ομολόγων, προκειμένου να αποκομίσουν θετικές αποδόσεις από το μεταβατικό στάδιο των εμπορευματικών αγορών.

Πώς ο τεχνολογικός μετασχηματισμός αλλάζει τις συμπεριφορές των καταναλωτών και πώς αυτή η μεταβολή επιδρά στις αγορές εμπορευμάτων;

Η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην διαμόρφωση των εμπορευματικών αγορών. Για παράδειγμα, τα διατροφικά καταναλωτικά πρότυπα αλλάζουν δραστικά, λόγω της μετατόπισης των προσδοκιών και των ταχέως καινοτόμων προϊόντων. Οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για διαφάνεια και εναλλακτικές διατροφικές συνήθειες μετασχηματίζουν τον κλάδο τροφίμων παγκοσμίως.

Ποιος είναι ο ρόλος των εμπορευματικών αγορών στην καθημερινότητα μας;

Τα εμπορεύματα έχουν κρίσιμο ρόλο στην ζωή μας. Στην γεωργία, το σιτάρι, η σόγια, τα βοοειδή και όλα τα συναφή είναι απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών θρεπτικών μας αναγκών, η ενέργεια κινεί τα αυτοκίνητα μας και θερμαίνει τα σπίτια μας, βασιζόμαστε στις πρώτες ύλες για την κατασκευή των κατοικιών, εργοστασίων και πόλεων.

Ποιες είναι οι ευκαιρίες του μέλλοντος;

Μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο, είναι πολύ πιθανόν να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά εις βάρος της αγοράς του πετρελαίου και του άνθρακα. Με την ηλεκτροδότηση σημαίνει ότι η ζήτηση για λίθιο και κοβάλτιο μπορεί και να τετραπλασιαστεί σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Συνολικά, η ευκαιρία για καινοτομία στα τρόφιμα σε αριθμούς ισοδυναμεί με περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι εταιρείες που βοηθούν τους ανθρακωρύχους να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις των δεικτών ESG (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί, Διακυβέρνησης), για παράδειγμα μέσω καινοτομίας στην τεχνολογία, να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας, της ενεργειακής απόδοσης ή την διαχείριση αποβλήτων, θα έχουν πολλά οφέλη.

Πώς μπορούν οι εταιρίες να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες, να σταθμίσουν τους κινδύνους και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών;

Για τις εταιρείες, οι τρεις τρόποι να επωφεληθούν των ευκαιριών και να σταθμίσουν τον κίνδυνο είναι να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης ανάλογα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, καθώς οι επιδόσεις των δεικτών ESG εταιρειών και των χωρών που λειτουργούν όλο και περισσότερο επιδρά στην φήμη τους και την αξία της επωνυμία τους, να κάνουν χρήση πρωτοπόρου καινοτομίας, είτε σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, με το άνοιγμα νέων αγορών ή μπαίνοντας σε αναδυόμενους τομείς που διαταράσσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, δημιουργώντας ευέλικτα αλλά ανθεκτικά μοντέλα λειτουργίας, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να αποφασίζουν έγκαιρα και όχι με καθυστέρηση όταν επενδύουν στις νέες τεχνολογίες.

Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες ESG για έναν επιχειρηματία;

Για τους επιχειρηματίες, οι επιδόσεις των δεικτών ESG των εταιρειών τους, των χωρών που λειτουργούν και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού που κινούνται, όλο και περισσότερο επιδρούν στην φήμη τους και στην αξία της επωνυμίας τους. Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα των ESG. Είναι μία τάση που αναμένουμε να συνεχιστεί, ειδικότερα στις χώρες που προσαρμόζουν τις πολιτικές τους για να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα SDGs των Ηνωμένων Εθνών.

Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στην καθιέρωση αυστηρότερων κανονισμών σε αυτό το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες ακολουθούν τις καλύτερες πρακτικές στους τομείς αυτούς θα έχουν σχετικό πλεονέκτημα. Η μη επιτυχημένη σύγκλιση με τους ESG δείκτες θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις, όπως κανονιστικά πρόστιμα, την επιβολή μποϋκοτάζ από πελάτες και την έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος, μία και οι δείκτες θα αποτελούν γνώμονα για επενδύσεις.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην διαφοροποίηση;

Για τους επενδυτές, η διαφοροποίηση συμβάλλει στον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με επενδυτικές κατηγορίες ορισμένων χωρών, εταιρειών και επενδυτικών μέσων. Για τους επιχειρηματίες, η διαφοροποίηση μπορεί επίσης να είναι επωφελής. Για παράδειγμα, η κατανομή επενδύσεων ανάμεσα σε διαφορετικά έργα αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, εύρεσης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ μειώνει τον κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί σε ένα και μόνο έργο από μία διαταραχή, ή να συμβεί κάτι ασύμφορο, απρόοπτο στην τεχνολογία, εν μία νυκτί.

Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση θα μπορούσε να καταστήσει την διαχείριση των επενδύσεων πιο περίπλοκη, ενώ οι επιχειρήσεις ενδέχεται να ανακαλύψουν ότι αντλούν περισσότερα στοιχεία από τους πόρους τους και την εμπειρία τους. Αλλά για όλα τα άλλα είναι ισοδύναμα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα.

Κρατικά με εταιρικά ομόλογα. Τι θα είχατε να προτείνετε;

Όταν εξετάζουμε αγορές σταθερού εισοδήματος σήμερα, αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι το επίπεδο των χαμηλών επιτοκίων, αν συγκρίνουμε σε ποια επιχειρηματική φάση βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές χρειάζεται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην επιλογή των σωστών επενδυτικών μέσων, η προσέγγιση δια την επιλογή είναι υψίστης σημασίας. Αυτοί που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε αγορές σταθερού εισοδήματος με υψηλότερες αποδόσεις θα πρέπει να εξετάσουν τις ευκαιρίες σε μία επιλογή ομολόγων αναδυόμενων οικονομιών σε ονομαστικές αξίες σε δολάριο ΗΠΑ. Σε σύγκριση με τις ομοειδής βαθνομημένες επενδυτικές κατηγορίες των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι προσφέρουν μία καλύτερη ανταμοιβή του κινδύνου ενώ παράλληλα επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφελούνται των χαλαρών όρων της νομισματικής πολιτικής.

Πιστεύετε ότι οι ασφαλιστικές θα είναι ικανές να πληρώσουν τις εγγυήσεις τους επενδύοντας σε νέες κατηγορίες κεφαλαίων, όπως είναι τα πράσινα ομόλογα, τα μέταλλα ή στην ενέργεια, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα χαμηλά επιτόκια;

Τα πράσινα ομόλογα θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες επενδυτικές. Οι επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα όχι μόνο επιτρέπουν στους επενδυτές να αναχαιτίσουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πιέσεις που τους ασκούνται παγκοσμίως, μπορούν να το κάνουν χωρίς το κίνδυνο απώλειας μέσω των χαμηλότερων αποδόσεων ή της υψηλότερης μεταβλητότητας, κατά την άποψη μας. Στο κλάδο της ενέργειας βλέπουμε ευκαιρίες στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

* Ο Michael πριν ενταχθεί στην Ομάδα της UBS εργάζονταν ως οικονομολόγος στην Swiss National Bank. Ο Michael κατέχει τίτλο PHD στα οικονομικά.


Έλενα Ερμείδου
Δημοσιογράφος 
epixeiro.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!